Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/442
Title: Stabilizarea finanţelor publice – factor important pentru dezvoltarea economiei naţionale
Authors: Morozniuc, Ion
Iatisin, Tatiana
Keywords: budget
budget revenues
budget deficit
financing
taxation
public debt
public finance
financial assistance
buget
impozite
datorie publica
Issue Date: 2014
Publisher: INCE
Citation: MOROZNIUC, Ion, IAŢIŞIN, Tatiana. Stabilizarea finanţelor publice – factor important pentru dezvoltarea economiei naţionale. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 1, pp. 112-117. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: This publication reflects the results of the study which is dedicated the evolution of government budget of the last period. The forecasts assume that the global economic outlook remains somber and seems to decline in the near future and in the medium term, i.e. as long as it does not exclude an economic recession, because any external crisis might reflect on the public finances of the Republic of Moldova.
Această publicaţie reflectă rezultatele studiului dedicat evoluţiei bugetului de stat din ultima perioadă. Previziunile presupun că perspectivele economice globale rămân sumbre şi par să scadă în viitorul apropiat şi pe termen mediu, adică atâta timp cât aceasta nu exclude o recesiune economică, pentru că orice criză externă s-ar putea reflecta asupra finanţelor publice ale Republicii Moldova.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.:pp. 116-117 (11 titl.). JEL Classification: G0, H6, H61, H68, H72. CZU: 336.14:338.1(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/430-analele-institutului-national-de-cercetari-economice.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/442
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stabilirea_finantelor_publice_factor_important_pentru_dezvoltarea_economiei_nationale.pdf957.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.