Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/437
Title: Infrastructura de susţinere a inovării şi transferului tehnologic şi rolul ei în dezvoltarea IMM-urilor inovative în Republica Moldova
Authors: Maier, Lidia
Birca, Iulita
Keywords: innovation
technological transfer
scientific-technological park
innovation incubator
parc ştiinţifico-tehnologic
incubator de inovare
Issue Date: 2014
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: MAIER, Lidia, BIRCA, Iulita. Infrastructura de susţinere a inovării şi transferului tehnologic şi rolul ei în dezvoltarea IMM-urilor inovative în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 1, pp. 71-79. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: The innovation and technology transfer process, especially in transition economies face different obstacles due to: a) insufficient financial means, as it is known that innovation always involves higher costs; b) lack of relevant state policies in this area; c) lack / insufficiency of qualified personnel in innovation, especially in innovation management experience; d) lack / insufficiency of information on innovations and existing technologies; e) lack of information on market needs in innovative products; f) the difficulty of finding partners for cooperation in the innovation and technology transfer; etc. In this context, this paper aims to highlight how these obstacles can be overcome, namely – by creating innovation and technology transfer support infrastructure.
Procesul de inovare şi transfer tehnologic, în special în economiile aflate în tranziţie, se confruntă cu diferite obstacole datorită: a) mijloacelor financiare insuficiente, deoarece se ştie, că inovaţiile implică mai mereu costuri ridicate; b) lipsei politicilor de stat relevante în acest domeniu; c) lipsei/insuficienţei de personal calificat în domeniul inovării, în special a experienţei de management a inovaţiei; d) lipsei/insuficienţei de informaţii privind inovaţiile şi tehnologiile existente; e) lipsei de informaţii privind necesităţile pieţei în produse inovative; f) dificultăţii de găsire a partenerilor pentru cooperare în procesul inovării şi transferului tehnologic; etc. În acest context, această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care aceste obstacole pot fi depăşite, şi anume – prin crearea infrastructurii de susţinere a inovării şi transferului tehnologic.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 79(13 titl.). JEL Classification: O31, O2, O20, O33. CZU: 338.22:001.895:334.01.
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/430-analele-institutului-national-de-cercetari-economice.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/437
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.