Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/400
Title: Piaţa funciară a Republicii Moldova ca obiectul investiţiilor autohtone şi a celor străine
Authors: Bajura, Tudor
Gandacova, Svetlana
Keywords: piaţa funciară
tranzacţii
preţul de piaţă
investiţii
pământ agricol
vânzare-cumpărare
arendă
moştenire
gajul
circuitul de piaţă
Republica Moldova
Issue Date: 2013
Publisher: Complexul Editorial, IEFS
Citation: BAJURA, Tudor, GANDACOVA, Svetlana (2013). Piaţa funciară a Republicii Moldova ca obiectul investiţiilor autohtone şi a celor străine. In: Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistica. 2013, pp. 37-40. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Although the land market o f Republic of Moldova at the present stage show quite dynamic growth trends in the article is mentioned the lack of stability of the domestic land market development, characterized by essential oscillations of surface, of market price of farmland and so on. Have been based on the analysis of current trends are assessed land market investment risks and proposed methods of combating them.
Cu toate că piaţa funciară a Republicii Moldova la etapa actuală manifestă tendinţele destul de dinamice de creştere, în articolul este menţionată lipsa stabilităţii privind dezvoltarea pieţei funciare autohtone, caracterizată prin oscilări esenţiale fie asuprafeţelor de vânzare-cumpărare, fie a preţurilor de piaţă a terenurilor agricole. În baza analizei tendinţelor actuale sunt evaluate riscurile investiţionale pe piaţa funciară, precum şi propuse metodele de combatere a lor.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 40(4 titl.). JEL Classification: O1, O3, Q11 Q15, Q16.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/400
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.