Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/388
Title: Comparative analysis of unemployment rates between the Republic of Moldova and EU-27 : challenges and perspectives
Authors: Colesnicova, Tatiana
Keywords: unemployment
unemployment rate
reducing unemployment
comparative analysis
problems
perspectives
Republic of Moldova
UE
somaj
rata somajului
reducerea somajului
analiza comparativa
probleme
perspective
Republica Moldova
безработица
уровень безработицы
сокращение безработицы
сравнительныи анализ
вопросовы
перспективы
Республика Молдова
ЕС
Issue Date: 2012
Publisher: IEFS
Citation: COLESNICOVA, Tatiana. Comparative analysis of unemployment rates between the Republic of Moldova and EU-27 : challenges and perspectives. In: Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. 2012, pp. 145-148. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: The comparable trends of the unemployment rates in the Republic of Moldova and EU-27 during the period 2000- 2011 are analyzed in the paper. The main challenges of this phenomenon and further perspectives for the Republic of Moldova and EU-27 are outlined. The measures for the perfection of the politics for increasing the employment rate and decreasing the unemployment rate in the Republic of Moldova and EU-27 are offered.
În acest articol este prezentată în dinamică analiza comparativă a ratei şomajului în Republica Moldova şi UE-27 pentru perioada 2000-2011. Sunt evidenţiate principalele probleme a şomajului în Republica Moldova cât şi în UE-27. Sunt redate un şir de măsuri pentru ameliorarea politicilor de creştere a nivelului ocupării forţei de muncă şi reducerea şomajului în Republica Moldova şi UE-27.
В статье представлен сравнительный анализ динамики уровней безработицы в Республике Молдова и ЕС-27 в период 2000-2011. Выявляются основные проблемы такого явления как безработица и ее перспективы в Республике Молдова и ЕС-27. Предлагаются меры по совершенствованию политик по повышению уровня занятости и снижению уровня безработицы в Республике Молдова и ЕС-27.
Description: Abstract în lb, engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 148 (6 titl.). Reviewer: Vinogradova Natalia, Ph.D., Senior Researcher, IEFS
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/388
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.