Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/372
Title: Pământul agricol – obiectul principal al recensămîntului general agricol din primăvara anului 2011
Authors: Bajura, Tudor
Gandacova, Svetlana
Keywords: privatizare
parcelarizare excesiva
productivitatea muncii
piata funciara
vanzare-cumparare
pamant-parloaga
veniturile agricultorilor
relatii funciare
cadastru
recensamant agricol
spatiul rural
teren agricol
lot de pamant agricol
Issue Date: 2012
Publisher: IEFS
Citation: BAJURA, Tudor, GANDACOVA, Svetlana. Pământul agricol – obiectul principal al recensămîntului general agricol din primăvara anului 2011. In: Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. 2012, pp. 22-24. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: With the mass privatization of agricultural land in Republic of Moldova, has appeared phenomenon of increased agricultural land areas, unsuitable for production. General Agricultural Census of 2011 has found that agricultural land area , remaining without plants has reached proportions of up to 13.4 percent and more. Although Cadastre Agency has other information, that growth of unsui table areas requires more severe measures to combat this undesirable phenomenon.
Odată cu privatizarea în masă a pământurilor agricole, în Republica Moldova a apărut şi fenomenul creşterii suprafeţelor pământurilor agricole neutilizate în procesul de producţie. Recensământul General Agricol din a. 2011 a stabilit, că suprafaţa pământurilor agricole, rămase neprelucrate la data evaluării, ating proporţii de până la 13,4 la sută şi mai mult. Cu toate că Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru dispune de altă informaţie, faptul creşterii suprafeţelor pârlogite ne îngrijorează mult şi cere luarea măsurilor adecvate de combaterea acestui fenomen nedorit.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 24 (4 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/372
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.