Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/348
Title: Rolul parental & rolul profesional : oportunitati de echilibrare pentru femeia contemporana
Authors: Gagauz, Olga
Buciuceanu-Vrabie, Mariana
Keywords: femeia
munca femeilor
piaţa muncii
familia
demografie
Issue Date: 2011
Publisher: "Tipogr. Sirius"
Citation: GAGAUZ, Olga, BUCIUCEANU-VRABIE, Mariana (2011). Rolul parental & rolul profesional : oportunitati de echilibrare pentru femeia contemporana. Chisinau : "Tipogr. Sirius" SRL, 2011. 136 p. ISBN 978-9975-57-023-7.
Abstract: Prezenta lucrare pune în actualitate probleme ce reflectă poziţia femeii pe piaţa muncii şi îmbinarea rolurilor sale familiale şi materne. Structurată în baza unui spectru larg de date statistice şi empirice prin studiul direct al femeilor de vârstă fertilă, monografia abordează particularităţile şi schimbările actuale în comportamentul reproductiv al femeii, care a facilitat de altfel şi scăderea indicatorilor natalităţii. În lucrare sunt evaluaţi factorii determinanţi în realizarea intenţiei şi dorinţei femeii de a naşte un copil, oportunităţile de integrare profesională a femeilor din Republica Moldova la diverse etape ale vieţii familiale şi unele probleme ce apar în concilierea rolurilor parentale. O component aparte este studiul privind dinamica indicatorilor ocupaţionali, dimensiunile inactivităţii economice a femeii şi interdependenţa dintre decizia femeii de a lucra sau de a naşte un copil. Sunt evaluate serviciile de educaţie extrafamilială preşcolară din ţară şi politicile de susţinere a familiei cu copii ca o necesitate în concilierea rolurilor sociale ale femeii.
Description: Bibliogr.: p. 126-130 (87 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/348
ISBN: 978-9975-57-023-7
Appears in Collections:Monografii



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.