Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/347
Title: Regiunile în contextul proceselor de urbanizare a populaţiei
Other Titles: Regions the process of population urbanization
Authors: Maximilian, Silvestru
Gribincea, Alexandru
Epuraş, Ovidiu
Gribincea, Corina
Keywords: dezvoltare regională
urbanizare
politica dezvoltării regionale
regional development
urbanization
Issue Date: 2012
Publisher: Complexul Editorial al IEFS
Citation: MAXIMILIAN, Silvestru, GRIBINCEA, Alexandru, EPURAŞ, Ovidiu, GRIBINCEA, Corina (2012). Regiunile în contextul proceselor de urbanizare a populaţiei = Regions the process of population urbanization. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2012, nr. 4, pp. 34-45. ISSN 1857-4130.
Abstract: Analiza rezumă tendinţele politicilor de dezvoltare regională în ţările membre ale UE, începand cu recunoaşterea problemei (problemelor sau provocările recunoscute de ţară) şi a obiectivelor politicilor de dezvoltare regională, urmate de o prezentare generală a cadrului juridic şi institutional, inclusiv a instrumentelor politice majore, cadru de politică urban/rural şi de sistemul bugetar.În cele din urmă, aspecte instituţionale, cum ar fi multi-nivel de guvernare şi guvernanţă orizontale sunt prezentate. Analiza sugerează un rol important pentru politicile regionale în conturarea dezvoltării durabile endogene, în special nevoia de mecanisme de guvernanţa bine dezvoltate, capabile să răspundă mai bine la oportunităţile şi cerinţele diverse ale diferitelor regiuni, în scopul de a îmbunatăţi eficienţa politicii.
Analysis summarises the trends of regional development policies in EU member countries, beginning with problem recognition (the problems or challenges recognised by the country) and the objectives of regional development policies, followed by an overview of the legal and institutional framework including major policy tools, the urban/rural policy framework and the budget system. Finally, institutional aspects such as multi-level governance and horizontal governance are presented. The analysis suggests an important role for regional policies in shaping sustainable endogenous development, notably the need for well-developed governance mechanisms capable of better responding to the diverse opportunities and demands of different regions in order to improve policy efficiency.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 45(11 titl.). Text paral.: lb. rom., engl.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/347
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.