Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/339
Title: Familia contemporană între tradiţional şi modern
Authors: Gagauz, Olga
Keywords: familie
demografie
natalitate
casatorie
Republica Moldova
Issue Date: 2012
Publisher: "Tipogr. Sirius"
Citation: GAGAUZ, Olga. Familia contemporană între tradiţional şi modern. Chisinau, 2012. 280 p. ISBN 978-9975-57-021-3.
Abstract: În monografie este abordată problema transformării familiei şi căsătoriei, impactul acesteia asupra dinamicii indicatorilor demografici. În baza studiului socio-demografic sunt analizate aspecte ce ţin de modificarea structurii familiale, dinamica nuptialităţii şi divortialităţii, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. O atenţie deosebită este acordată cercetării natalităţii, analizei schimbărilor în cadrul transversal şi longitudinal, precum şi natalităţii extraconjugale. Sunt evidenţiaţi factorii determinanţi ai transformării familiei şi căsătoriei, realizată analiza comparativă a politicilor demografice în ţările cu natalitatea scăzută, elaborate propuneri ce ţin de politicile familiale în Republica Moldova. Se adresează specialiştilor în domeniile sociologiei şi demografiei, studenţilor, doctoranzilor şi tuturor celor preocupaţi de problemele demografice şi familiale.
Description: Bibliogr.: pp. 258-274 (169 titl. in lb. rom., 97 titl. lb. rusă ).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/339
ISBN: 978-9975-57-021-3
Appears in Collections:Monografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gagauz,Olga._Familia_contemporană_între_tradiţional_şi_modern.pdf3.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.