Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/329
Title: Cercetări în domeniul managementului finanţelor publice în Uniunea Europeană
Other Titles: Research on financial public management of the European Union
Authors: Manole, Tatiana
Keywords: finanţe publice
managementului finanţelor publice
doctrine economice
echilibru economic
deficit bugetar
echilibru bugetar
Uniunea Europeana
zone off-shore
public finances
public finance management
economic doctrine
economic balance
budget deficit
balanced budget
European Union
offshore areas,
Issue Date: 2012
Publisher: Complexul Editorial, IEFS
Citation: MANOLE, Tatiana (2012). Cercetări în domeniul managementului finanţelor publice în Uniunea Europeană = Research on financial public management of the European Union. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2012, nr. 2, pp. 45-52. ISSN 1857- 4130
Abstract: În acest articol, autorul a încercat să caracterizeze situaţia finanţelor publice în Uniunea Europeana (UE). Indicatorul principal ce caracterizează criza finanţelor publice în UE este creşterea datoriei publice externe a unor state membre ale UE şi creşterea enormă a deficitului bugetar ca pondere în PIB. Această situaţie pune problema accentuării rolului statului în reglarea economică, concept promovat de J. M. Keynes la inceputul secolului al XX-lea. O piedică în dezvoltarea economiei sunt zonele offshore, unde se concentrează marile capitaluri ale lumii. Creşterea deficitelor bugetare şi a datoriilor publice aprofundează criza finanţelor publice. Deşi s-au luat măsuri drastice pentru diminuarea acestora, totuşi echilibrul bugetar nu determină în mod fundamental stabilitatea macroeconomică. Autorul crede că este nevoie de o reglementare din partea statului a tuturor proceselor economice.
In present article, author has tried to characterize public finances in the European Union (EU). The main indicator that characterizes the crisis of public finances in the EU is the increase of external debt of EU member states and budget deficit as a share in GDP. This question reflects the state's role in economic regulation, a concept promoted by J. M. Keynes, in the early twentieth century. Hindrances to economic development are offshore areas, where the great capitals are concentrated. Increasing budget deficits and public debt deepens the crisis of public finances. Although, were taken drastic measures to reduce the budget balance, this do not fundamentally determine macroeconomic stability. The author believes that there is needed a state regulation of all economic processes
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 52 (8 titl.). Text paral.: lb. rom., engl.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/329
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.