Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/326
Title: Particularităţile exportului forţei de muncă calificate din Republica Moldova
Other Titles: Peculiarities of export of qualified labor force from the Republic of Moldova
Authors: Pantea, Larisa
Keywords: migratie
emigrant

forta de munca
migration
emigrant
migratie
qualified labor force
Issue Date: 2012
Publisher: IEFS
Citation: PANTEA, Larisa. Particularităţile exportului forţei de muncă calificate din Republica Moldova = Peculiarities of export of qualified labor force from the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2012, nr. 1, pp. 54-59. ISSN 1857-4130.
Abstract: Fluxurile migraţionale ale populaţiei au influenţă majoră asupra dezvoltării economice durabile a ţărilor. Competiţia dintre statele dezvoltate pentru atragerea resurselor umane înalt calificate este acerbă. Ponderea înaltă a absolvenţilor universităţilor şi colegiilor în numărul total al emigranţilor din ţara noastră agravează deficitul de forţă de munca calificată. Acţiunile recente intreprinse de autorităţi au ca obiectiv reţinerea forţei de muncă înalt calificate in Republica Moldova. Fluxurile migraţionale ale populaţiei au influenţă majoră asupra dezvoltării economice durabile a ţărilor. Competiţia dintre statele dezvoltate pentru atragerea resurselor umane înalt calificate este acerbă. Ponderea înaltă a absolvenţilor universităţilor şi colegiilor în numărul total al emigranţilor din ţara noastră agravează deficitul de forţă de munca calificată. Acţiunile recente intreprinse de autorităţi au ca obiectiv reţinerea forţei de muncă înalt calificate in Republica Moldova.
Migrational flows of population have a major influence over sustainable economic development of the countries. There is a fierce competition between economically developed countriees in attracting high qualified specialists. The high share of university and college graduates in the total amount of emigrants from our country make worse the deficit of qualified labour force.Recent actions undertaken by the authorities have theobjective to retain high qualified labour force in the Republic of Moldova.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 59 (8 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. Recenzent: COLESNICOVA, Tatiana, dr., IEFS
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/326
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.