Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/322
Title: Derularea procesului de prognozare a indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova în cadrul IEFS
Other Titles: The process of forecasting macroeconomic indicators in the Republic of Moldova within IEFS
Authors: Stratan, Alexandru
Chistruga, Marcel
Olarescu, Zaharia
Keywords: prognoze economice
indicatori macroeconomici
Republica Moldova
economic forecasts
macroeconomic indicators
Republic of Moldova
Issue Date: 2012
Publisher: IEFS
Citation: STRATAN, Alexandru, CHISTRUGA, Marcel, TOACĂ, Zinovia, OLĂRESCU, Zaharia. Derularea procesului de prognozare a indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova în cadrul IEFS = The process of forecasting macroeconomic indicators in the Republic of Moldova within IEFS. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2012, nr. 2, pp. 17-29. ISSN 1857-4130.
Abstract: În articolul dat s-a încercat de a descrie, cât se poate de succint, procesul de prognozare a principalilor indicatori macroeconomici ai Republicii Moldova pe termen mediu de către colaboratorii IEFS – cercetători ştiinţifici cu experienţă în domeniu. El include aprecierea situaţiei socio-economice curente în linii generale, prognoze referitor la evoluţia economiei mondiale în anii apropiaţi, presupuneri pentru anul 2012 în viziunea expertilor IEFS şi calculări de prognoză pentru anii 2013-2015. În acest studiu calculările de prognoză s-au efectuat utilizând pachetul econometric EWIEVS, verificat şi adaptat la realităţile economiei naţionale.
This article attempts to describe as briefly as possible, the process of medium term forecasting of main macroeconomic indicators of the Republic of Moldova by IEFS staff – experienced scientific researchers. It includes the assessment of the current general socio-economic situation, forecasts of the global economy for the years to come, IEFS experts assumptions for 2012 and forecasts for years 2013-2015. In this study, forecast calculations were performed using the econometric package EWIEVS, checked and adjusted to the reality of the national economy.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 29 (4 titl.). Text paral.: lb. rom., engl.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/322
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.