Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/318
Title: The active ageing potencial in the Republic of Moldova
Authors: Buciuceanu-Vrabie, Mariana
Keywords: active ageing
elderly
quality of life
îmbătrânire
îmbătrânire activă
vârstnici
calitatea vieții
активное старение населения
пожилые люди
качество жизни
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: BUCIUCEANU-VRABIE, Mariana (2016). The active ageing potencial in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2016, nr. 3, pp. 42-48. ISSN 1857-4130.
Abstract: The actuality of the study consists in estimation of the Active Ageing Index (AAI) for the Republic of Moldova and assessment of the situation of elderly population based on this index. The aim of the paper – to highlight the challenges facing the Republic of Moldova to ensure active and healthy aging of the population aged 55 and over. The calculation of the AAI and its components are based on methodology developed by UNECE, the demographic statistic and results of the national empirical studies on population. The AAI allowed to delimitate the position of Moldova compared to EU countries and to establish social, economic and institutional barriers for active ageing and harnessing the potential of old people in Moldova.
Актуальность исследования представляет расчёт Индекса Активного Старения (ИАС) для Молдовы, а также оценка на его основе ситуации пожилых людей. Цель: определение проблем, с которыми сталкивается Республика Молдова в обеспечении активного и здорового старения для населения в возрасте 55 лет и старше. Расчет ИАС и его компонентов основан на методологии предложенной ЕЭК ООН, данных статистики и результатов обследований населения. ИАС позволил определить позицию Молдовы по сравнению со странами ЕС, а также выделить социальные, экономические, институциональные барьеры, препятствующие активному старению и задействованию потенциала пожилых людей.
Actualitatea studiului constă în estimarea Indicelui de Imbătrânire Activă (IIA) pentru Republica Moldova, precum și evaluarea în baza acestui indice a situației populației în vârstă. Scopul constă în evidențierea provocărilor ce stau în fața Republicii Moldova privind asigurarea îmbătrânirii active și sănătoase a populației de 55 ani și peste. Calcularea IIA și a componentelor sale are la bază metodologia elaborată de UNECE, statistică demografică și rezultatele studiilor empirice asupra populației. IIA au permis de a determina poziția preluată de Moldova comparativ cu țarile UE, precum și a evidenția barierele sociale, economice, instituționale pentru îmbătrânirea activă și valorificarea potențialului vârstnicilor în Republica Moldova.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rus. Bibliogr.: p.48 (9 titl.). JEL Classification: I19, I31, J14.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/318
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUCIUCEANU-VRABIE, Mariana. The active ageing potencial in the Republic of Moldova..pdf190.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.