Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/266
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGhitiu, Lilia
dc.contributor.authorNovac, Alexandra
dc.contributor.authorGryga, Vitalii
dc.date.accessioned2017-06-27T06:00:26Z
dc.date.available2017-06-27T06:00:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationGHIŢIU, Lilia, NOVAC, Alexandra, GRYGA, Vitalii (2015). The reality and perspectives of achieving the millennium development goals regarding poverty in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2015, nr. 4, pp. 99-103. ISSN 1857-4130.en_EN
dc.identifier.issn1857-4130
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/266
dc.descriptionAbstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p.103 (9 titl.). JEL Classification: I3, I30, I32, I39.en_EN
dc.description.abstractThe novelty of the paper consists in the importance of poverty phenomenon, which has become a serious problem both at national and regional levels in recent years. The main paper objective consists in researching of poverty eradication, which is possible just by finding multilateral and complex solutions, because of the complicated nature of this scourge of society. In this case, the involvement of international organizations has a major importance. According to the EU commitments and of international community, public assistance for development should be increased as soon as possible. But, beneficiary countries, must improve their economic and institutional governance. Thus, the Republic Moldova has aligned itself along with other countries in achieving these objectives. There where used the following research methods: systematic analysis, synthesis, logic, etc. The main scientific results of the authors in this paper are the identification, analysis and systematization of the central elements in fighting with poverty phenomenon in our country taking into account its international character.en_EN
dc.description.abstractActualitatea prezentului articol constă în importanţa abordării multilaterale a fenomenului sărăciei, care a devenit o problemă stringentă atât la nivel naţional, cât şi regional. Articolul are ca scop central cercetarea procesului de eradicare a nivelului sărăciei care este posibilă doar prin găsirea unor soluţii complexe şi multilaterale, reieşind din caracterul complicat al acestui flagel din societatea actuală, iar implicarea organizaţiilor internaţionale este una de o importanţă majoră. Conform angajamentelor UE şi ale comunităţii internaţionale, nivelul ajutorului public pentru dezvoltare trebuie să fie majorat rapid. Ţările beneficiare ale ajutorului trebuie să se angajeze la îmbunătăţirea guvernării lor economice şi instituţionale. Astfel, Republica Moldova s-a aliniat de rând cu celelalte state în atingerea obiectivului enunţat. Metodele principale de cercetare utilizate au fost: analiza sistemică, sinteza, logica, ş.a. Principalele rezultate ştiinţifice obţinute în articol, urmare a cercetării, sunt identificarea, analiza și sistematizarea elementelor centrale în lupta cu fenomenul sărăciei în ţara noastra luând în consideraţie caracterul internaţional al acestuia.en_EN
dc.description.abstractАктуальность данной статьи состоит в том что в последние годы бедность стала серьезной проблемой на национальном и региональном уровнях. Цель данной статьи направлена на искоренение нищеты, которое требует поиска разносторонних и комплексных решений, учитывая сложный характер этого явления. В этом процессе имеет большое значение участие международных организаций. В соответствии с обязательствами ЕС и международных органов помощь для развития бедных стран, в т.ч. Молдовы, в ближайшее время должна быть увеличена. Однако, страны-бенефициары должны способствовать улучшению экономического и институционального управления. Таким образом, Республика Молдова присоединилась к другим странами для достижения данной цели. Были использованы следующие основные методы исследования: системный анализ, синтез, логика и т.д. Основные научные результаты, полученные из исследований, являются идентификация, анализ и систематизация центральных элементов в борьбе с явлением бедности в нашей стране, принимая во внимание его международный характер.en_EN
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherINCEen_EN
dc.subjectpovertyen_EN
dc.subjectpoverty eradicationen_EN
dc.subjectdevelopment goalsen_EN
dc.subjectmultidimensional poverty indicatoren_EN
dc.subjectsaracieen_EN
dc.subjecteradicarea saracieien_EN
dc.subjectobiective de dezvoltareen_EN
dc.subjectindicele multidimensional al saracieien_EN
dc.subjectбедностьen_EN
dc.subjectискоренение нищетыen_EN
dc.subjectцели развитияen_EN
dc.subjectиндекс многомернои бедностиen_EN
dc.titleThe reality and perspectives of achieving the millennium development goals regarding poverty in the Republic of Moldovaen_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GHIŢIU, Lilia, NOVAC, Alexandra, GRYGA, Vitalii. The reality and perspectives.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.