Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/264
Title: Evaluation of the economic situation of the Republic of Moldova in the regional comparison.
Authors: Toaca, Zinovia
Olarescu, Zaharia
Keywords: gross domestic product
purchasing power parity
economic growth
economic reforms
level of development
produsul intern brut
paritatea puterii de cumparare
crestere economica
reforme economice
nivel de dezvoltare
валовый внутренний продукт
паритет покупательной силы
рост экономики
экономические реформы
уровень развития
Republica Moldova
Republic of Moldova
Республика Молдова
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: TOACĂ, Zinovia, OLĂRESCU, Zaharia. Evaluation of the economic situation of the Republic of Moldova in the regional comparison. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2015, nr. 4, pp. 27-31. ISSN 1857-4130.
Abstract: The purpose of the research in question is to monitor the evolution of the Moldovan economy at the macroeconomic level during the transition to a market economy and to follow the road of it compared to other emerging countries. Research methodology is to select the top countries published by the UNDP (Human Development Report)and compare the results obtained from countries in transition to a market economy by the indicator of Gross Domestic Product (GDP) at purchasing power parity (PPP constant 2011 international $). The results correspond to the purpose of evaluating throughout our country compared to other developing countries in the period 1990-2012, without reference to the causes for which influenced their evolution.
Scopul cercetării în cauză constă în a monitoriza evoluţia economiei Republicii Moldova la nivel macroeconomic în perioada tranziţiei la economia de piaţă şi de a urmări drumul parcurs de ea în comparaţie cu alte state emergente. Metodologia cercetării constă în selectarea din topul ţărilor publicate de către UNDP (Human Development Report) şi compararea rezultatelor obţinute de ţările în tranziţie la economia de piaţă prin intermediul indicatorului Produsul Intern Brut (PIB) la Paritatea Puterii de Cumparare (PPP constant 2011 international $). Rezultatele obţinute corespund scopului propus de a evalua parcursul ţării noastre în comparaţie cu alte state în curs de dezvoltare în perioada 1990-2012, fără a face referire la cauzele care au influenţat evoluţia acestora.
Цель данного исследования состоит в отслеживании пути развития молдавской экономики на уровне макроэкономических показателей в условиях перехода к рыночной экономике в сравнении с другими развивающимися странами. Методология исследования заключается в отборе стран, из доклада о человеческом развитии и сравнения полученных результатов стран с переходной экономикой по показателю валового внутреннего продукта (ВВП)по паритету покупательной способности (PPP constant 2011 international $). Полученные результаты соответствуют поставленной цели в исследовании пути развития нашей страны, по сравнению с другими развивающимися странами в период 1990-2012, без ссылки на причинах, повлиявших на их эволюцию.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 31 (10 titl.). Text: lb. engl. JEL Classification: O11, O47, O57.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/264
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.