Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/243
Title: Particularităţile elaborării metodologiei cercetărilor ştiinţifice în proiectele economice fundamental
Authors: Stratan, Alexandru
Iliadi, Gheorghe
Keywords: știință
cercetare
metodologia cercetării științifice
science
research
methodology of scientific research
Issue Date: 2015
Publisher: Tipografia AŞM
Citation: STRATAN, Alexandru, ILIADI, Gheorghe. Particularităţile elaborării metodologiei cercetărilor ştiinţifice în proiectele economice fundamental. In: AKADEMOS. 2015, nr. 1(36). pp. 133-138. ISSN 1857-0461.
Abstract: The present article focuses on the methodology of scientific research in fundamental economic projects, which involves solving a vast number of problems. Also, have been specified peculiarities of methodologies’ elaboration relying on the improvement of the methodical instruments (techniques, procedures and approaches) and on current use of information in the modern economy. The research methods are presented throughout its multiaspectual character.
Articolul stăruie asupra metodologiei cercetărilor în cadrul unor proiecte economice fundamentale, ceea ce presupune soluţionarea unui șir de probleme vaste în domeniul investigaţiilor știinţifice. Sunt specificate, de asemenea, particularităţile elaborării metodologiei, centrate pe perfecţionarea mijloacelor metodice (tehnicilor, procedeelor și abordărilor) și utilizarea informaţiei actuale a economiei naţionale la etapa contemporană. Sunt prezentate metode de cercetare în toată multiaspectualitatea lor.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 138 (4 titl.). CZU: 001.891:338(478).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/243
ISSN: 1857-0461.
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.