Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/240
Title: Implementarea inovaţiilor în afaceri în Republica Moldova
Other Titles: The implementation of innovations in business in the Republic of Moldova
Authors: Maier, Lidia
Keywords: inovatie
intreprinderi mici si mijlocii
parcuri stiințifico-tehnologice
incubator de inovare
innovations
small and medium enterprises
scientific-technological park
Republica Moldova
Republic of Moldova
Issue Date: 2014
Publisher: INCE
Citation: MAIER, Lidia. Implementarea inovaţiilor în afaceri în Republica Moldova = The implementation of innovations in business in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2014, nr. 3, pp. 172-184. ISSN 1857-4130.
Abstract: Calea inovaţională de dezvoltare pentru Republica Moldova în prezent este unica cale posibilă pentru creşterea competitivităţii afacerilor şi implicit a economiei. Însă, pentru ca această cale să fie eficientă şi de succes este necesară crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea activităţii inovaţionale. În articol au fost descrise principalele tipuri de inovaţii, reflectate percepţiile antreprenorilor din Republica Moldova faţă de implementarea inovaţiilor în afacerile lor, identificate în baza chestionarilor, s-au analizat unii indicatori, care ne permit măsurarea unor dimensiuni ale inovaţiei din ţară şi unele bariere, care actualmente stau în calea elaborării şi implementării inovaţiilor.
At present, the innovational path of development for the Republic of Moldova is the only way possible for increasing the business competitiveness as well as the economy. But, for this path to be effective and successful it is necessary to create favorable conditions for the development of innovational activity. In the article have been described the main types of innovations, reflected the entrepreneurs’ perceptions of Republic of Moldova to the implementation of innovations in their own businesses, identified on the basis of questionnaires, some indicators were analyzed, that allow us the measuring of some dimensions of the innovation in the country and some barriers, that currently stand in the way of drawing up and implementing innovation.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 184 (9 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. JEL Classification: O30,O31, O39, P42, P47, Q55.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/240
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.