Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/237
Title: Fundamentarea teoretică a unor bariere de ordin politic, instituţional şi social care duc la creşterea deficitelor bugetare
Other Titles: The theoretical substantiation of certain political, institutional and social bottlenecks that increase budget deficits
Authors: Dodon, Svetlana
Keywords: politică fiscală
deficit bugetar
deficit
uniformizare fiscală
echilibrul bugetar
fiscal policy
budget deficit
balanced budget
Issue Date: 2014
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: DODON, Svetlana (2014). Fundamentarea teoretică a unor bariere de ordin politic, instituţional şi social care duc la cresterea deficitelor bugetare = The theoretical substantiation of certain political, institutional and social bottlenecks that increase budget deficits. In: Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, pp.145-156. ISSN 1857-4130.
Abstract: În articolul dat se evidenţiază cauzele de ordin politic, instituţional şi social a existenţei deficitelor actuale în creştere. Însă mai înainte de toate se va prezenta teoria uniformizării fiscale şi modalităţile de aplicare a acesteia. Actualitatea echilibrului bugetar este ca niciodată evidentă în perioada actuală de aceea este deosebit de important de a evidenţia factorii care împiedică realizarea acestuia şi care duc la înregistrarea deficitului. Mai jos vor fi prezentate doar unele aspecte de ordin politic, instituţional şi social care contribuie la creşterea deficitelor.
This article highlights the political, institutional and social causes of rising of current deficits. But first of all will be presented uniform tax theory and methods of its application. Importance of budgetary balance is as never obvious in special now so it is particularly important to highlight factors that hinder its performance and lead to deficits. Below are listed just some of political, institutional and social aspects that contribute to rising of deficits.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 156(18 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. JEL Classification: I18, H3, H62, H63, H71, H77, L32.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/237
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.