Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/236
Title: Benchmarking-ul - instrument eficient în stabilirea obiectivelor de creştere a calităţii în învăţămant
Other Titles: Benchmarking - necessary tool in setting the objectives of quality improvement in education
Authors: Tibrea, Laurenţiu
Keywords: benchmarking
cercetare
performanta
calitate
proces de invatamant
invatamant
research
performance
quality
educational process
education
Issue Date: 2014
Publisher: INCE
Citation: ŢIBREA, Laurenţiu. Benchmarking-ul - instrument eficient în stabilirea obiectivelor de creştere a calităţii în învăţămant = Benchmarking - necessary tool in setting the objectives of quality improvement in education. In: Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, pp.126-131. ISSN 1857-4130.
Abstract: Optimizarea permanentă a proceselor pentru îmbunătăţirea calităţii produselor, cu costuri financiare rezonabile, reprezinta o ţinta constantă pentru managementul oricărei organizaţii care doreşte să fie bine plasată în topul preferinţelor clienţilor. Nu fac excepţie de la aceste cerinţe nici unităţile de învăţământ, de orice nivel. Chiar dacă învăţământul preuniversitar românesc nu beneficiază, încă, de o largă autonomie, ceea ce ar permite aplicarea mai multor instrumente manageriale specifice unui mediu concurenţial, există destule procese interne în care se poate interveni pentru îmbunătăţirea rezultatelor. Un astfel de instrument, foarte util în management, este aplicarea benchmarking-ului, proces care ajută la identificarea şi valorificarea bunelor practici ale unor unităţi şcolare aflate într-o situaţie mai bună decât cea care işi propune aplicarea acestui proces.
Permanent optimization of processes for improving the quality of products, with reasonable financial costs, is a constant target for the management of any organization that wants to be well placed in the top of customer preferences. Don’t make exception from these requirements any education units, of all levels. Even if the Romanian preuniversity education system doesn’t benefit, yet, from a wide-ranging autonomy, which would allow the application of several specific managerial tools to a competitive environment, there are enought internal processes in which it can be interfered to improve the results. One such tool, very useful in management, is the application of the benchmarking, a process that helps to identify and use the good practices of some education units that are in a better situation than the one who proposes application of this process.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 131(6 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. JEL Classification: I2, I23, I29
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/236
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.