Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/234
Title: Economie digitală – premisă a dezvoltării economice în secolul XX
Other Titles: Digital economy – a premise for economic development in the 20th century
Authors: Turcan, Viorica
Gribincea, Alexandru
Birca, Iulita
Keywords: economie digitala
dezvoltare economica
comert electronic
cerere
oferta
consumator
afaceri electronice
digital economy
economic development
e-commerce
e-business
e-banking
demand
supply
consumer
electronic businesses
Issue Date: 2014
Publisher: INCE
Citation: TURCAN, Viorica, GRIBINCEA, Alexandru, BIRCA, Iulita. Economie digitală – premisă a dezvoltării economice în secolul XXI = Digital economy – a premise for economic development in the 20th century. In: Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, pp.109-115. ISSN 1857-4130.
Abstract: Conceptul economiei digitale, numit „noua economie”, include anumite transformări moderne ale activităţilor economice, care sunt o consecinţă a utilizării tehnologiilor digitale. Acestea, la rândul lor oferă acces, procesare şi stocare a informaţiei într-un mod mai simplu şi mai ieftin. Apariţia unei economii noi, este explicată prin intensificarea promovării serviciilor şi produselor noi, importanţa mai mare acordată inovaţiilor ca fenomen şi modalitate de activitate economică, şi influenţa asupra procesului de globalizare. Un volum enorm de informaţii modifică modul în care funcţionează pieţele, făcând posibilă restructurarea corporativă şi apariţia noilor oportunităţi pentru crearea şi operarea diferitor tipuri de informaţie.
The concept of digital economy called "new economy" involves particularly modern transformation of economic activities, which is a consequence of the use of digital technologies. These in turn provide access, processing and storage of information in a way cheaper and easier. The emergence of a new economy is explained by the enhanced promotion of new products and services, the increasing importance of innovation as a phenomenon and means of economic activity and the influence of globalization process. Enormous volume of information is changing the way markets function, making possible corporate restructuring and the emergence of new opportunities for the creation and operation information of different nature.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 115 (9 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. JEL Classification: L81, L86, O1
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/234
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.