Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/228
Title: Studiul privind situaţia întreprinderilor din sfera alimentaţiei publice din Republica Moldova
Authors: Perciun, Rodica
Stratan, Alexandru
Afteni, Laura
Keywords: alimentatie publica
restaurante
baruri
cantine
activitate economico-financiara
venituri
profit
pierderi
Republica Moldova
public catering
restaurants
bars
canteens
economic-financial activity
income
profit
losses
Republic of Moldova
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: PERCIUN, Rodica, STRATAN, Alexandru, AFTENI, Laura. Studiul privind situaţia întreprinderilor din sfera alimentaţiei publice din Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 1, pp. 8-15. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5
Abstract: Alimentaţia publică este o sferă importantă a circulaţiei mărfurilor, având rolul de organizare a producţiei preparatelor culinare şi de desfacere a acestora către populaţie. În Republica Moldova, în special mun. Chişinău, sectorul respectiv a cunoscut şi cunoaşte în continuare o creştere în contextul dezvoltării de ansamblu a activităţii de comerţ. Scopul articolului este de a analiza situaţia întreprinderilor din sfera alimentaţiei publice, de a evidenţia problemele existente în acest sector şi de a veni cu unele recomandări de rigoare. Investigaţiile se bazează pe un sistem de metode de cercetare corelate între ele: metoda statistică, sinteza, deducţia, metode moderne de diagnosticare, cum ar fi: metodele calitative (compararea, gruparea şi descompunerea) şi metodele grafice. Din analiza în dinamică a pieţei alimentaţiei publice, conchidem că majoritatea covărşitoare a agenţilor economici generează pierderi, în timp ce numărul entităţilor se află în creştere permanentă. Acest fenomen ne face să credem că agenţii economici activează „la negru”, ascunzând veniturile şi generand artificial pierderi pentru a se eschiva de la plata impozitului pe profit.
Catering is an important sphere of goods circulation; it has the role to organize foodstuff production and selling it to the public. In the Republic of Moldova, especially in Chisinau, this sector has been meeting an increase on the overall background development of the trading activity. The purpose of this article is to analyze the situation of public catering enterprises, to highlight the existing problems of this sector and to come up with some suggested recommendations. The investigation is based on a system of research methods correlated with each other, such as: qualitative methods (comparison, grouping and decomposition) and graphical methods. The dynamic analysis of the public catering market made us to conclude that the overwhelming majority of the economic agents generates losses, while the number of the entities is growing constantly. This phenomenon makes us think that economic agents work in shadow, by hiding their income and generating artificial losses to avoid paying the corporate income tax.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 15 (2 titl.). JEL Classification: E25; M00; M11; M29; L66.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/228
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.