Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/226
Title: Viziuni multidimensionale asupra statisticii CDI în cadrul experienţei internaţionale
Other Titles: Multidimensional vision on the RDI statistics in the international experience
Authors: Bîrcă, Iulita
Parvan, Tatiana
Keywords: cercetare
dezvoltare
inovare
statistică
standardizare
OCDE
UNESCO
research
development
innovation
statistics
standardization
OECD
Issue Date: 2014
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: BÎRCĂ, Iulita, PARVAN, Tatiana (2014). Viziuni multidimensionale asupra statisticii CDI în cadrul experienţei internaţionale = Multidimensional vision on the RDI statistics in the international experience. În: Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, pp. 155-159. ISSN 1857-4130.
Abstract: Acest articol reflectă evoluţia în timp a viziunilor şi abordărilor CDI în cadrul experienţei internaţionale, relevând consecinţele ce au rezultat în urma aplicării modificărilor în standardizarea evaluării statistice a sectorului CDI în cadrul procesului de creare a unei economii bazate pe cunoaştere.
This article reflects the evolution in time of visions and approaches of the RDI in international experience, revealing the consequences that have resulted from the application of changes to standardize the statistical evaluation of the RDI sector in the process of creating a knowledge-based economy.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p.159(19 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. JEL Classification: I25, O1, O3, O31, Z10, Z18.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/226
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.