Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/225
Title: Convergenţa migraţiei la exigenţele Uniunii Europene = The convergence of migration to the European Union requirements
Authors: Lazari, Silvia
Bîrcă, Iulita
Gribincea, Alexandru
Keywords: migrație
dezvoltare socială
capital uman
dezvoltare economică
remitenţe
consum
migration
social development
workforce
human capital
forţă de muncă
economic development
remittances
consumption
Republica Moldova
Issue Date: 2014
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: LAZARI, Silvia, BÎRCĂ, Iulita, GRIBINCEA, Alexandru. Convergenţa migraţiei la exigenţele Uniunii Europene = The convergence of migration to the European Union requirements. In: Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, pp. 84-91. ISSN 1857-4130.
Abstract: Acest articol reflectă interdependenţa dintre fenomenul migraţiei populaţiei ţării noastre şi fenomenele desfăşurate în procesul dezvoltării umane generale a Republicii Moldova, precum şi consecinţele migraţiei asupra evoluţiei sferei sociale şi economice la macronivel, în mod separat. Analiza calitativă efectuată relevă importanţa ce trebuie acordată migraţiei din punctul de vedere al securităţii sociale a ţării, precum şi al poziţiei Moldovei faţă de ţările recipiente în vederea protecţiei cetăţenilor moldoveni.
This article reflects the interdependence between the migration phenomenon of our country's population and the phenomena carried in the overall human development of the Republic of Moldova, and the consequences of migration on the social and economic development at the macro-level, separately. The qualitative analysis performed reveals the importance accorded to migration in terms of social security of the country, as well as Moldova's position towards recipient countries to protect Moldova’s citizens.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 91 (10 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. JEL Classification: I25, I3, J11, J21, G31, H0, H68, H79.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/225
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.