Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/208
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStratan, Alexandru-
dc.date.accessioned2017-06-08T13:01:50Z-
dc.date.available2017-06-08T13:01:50Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationSTRATAN, Alexandru (2009). Analiza factorilor emergenţi produselor noi în condiţiile globalizării = Analysis of factors emerging innovations in the conditions of globalization. In: Economica. 2009, An. XVII. nr. 3(67), pp. 7-12. ISSN 1810-9136.en_EN
dc.identifier.issn1810-9136-
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/208-
dc.descriptionAbstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 12(4 titl.). Text paral: lb. rom., engl.en_EN
dc.description.abstractDiferenţele dintre pieţele naţionale sunt reduse; cererea şi oferta sunt exprimate la nivel global. Având în vedere aceste condiţii, globalizarea afacerilor este un proces cuprinzător impus de necesitate. Firmele multinaţionale decid cu privire la poziţionarea producţiei, din punct de vedere a raţionalizării la nivel global. Lucrarea elucidează factorii care au o influenţă foarte importantă asupra procesului de dezvoltare a noilor produse. Este interesant faptul că unii factori au influenţă ambivalent (atât sporesc, cât şi scad procesul dezvoltării produselor noi).en_EN
dc.description.abstractThe differences between the national markets are reduced; supply and demand are expressed at global level. Given these conditions, business globalization is a process imposed by overall necessity. Multinational firms decide upon the production positioning, rationalizing in terms of global framework. The paper presents the factors which have a very important influence over the new product development process. It is interesting that some factors have ambivalent influent (both increase and decrease the process of developing new products).en_EN
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherEditura ASEMen_EN
dc.subjectproduse noien_EN
dc.subjectglobalizareen_EN
dc.subjectfirme multinaţionaleen_EN
dc.subjecteconomie mondialăen_EN
dc.subjectglobalizationen_EN
dc.subjectworld economyen_EN
dc.subjectnew productsen_EN
dc.titleAnaliza factorilor emergenţi produselor noi în condiţiile globalizăriien_EN
dc.title.alternativeAnalysis of factors emerging innovations in the conditions of globalizationen_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.