Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/205
Title: Retrospectiva asigurărilor: origine, evoluţie, actualitate
Other Titles: Retrospection of insurance: origin, evolution, topicality
Authors: Ungur, Cristina
Keywords: asigurare
risc
imprumut
asigurare maritima
insurance
risk
loan
marine insurance
Issue Date: 2014
Publisher: INCE
Citation: UNGUR, Cristina. Retrospectiva asigurărilor: origine, evoluţie, actualitate = Retrospection of insurance: origin, evolution, topicality. In: Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, pp. 166-172. ISSN 1857-4130.
Abstract: Orice activitate umană implică existenţa anumitor pericole pentru viaţă, sănătate sau proprietate. Necesitatea de a se proteja de aceste pericole a condus la apariţia asigurării. In acest articol vom prezenta cronologic evoluţia fenomenului de asigurare de la originea lui în antichitate si pâna în perioada contemporană. De asemenea, vom demonstra interdependenţa dintre evoluţia civilizaţiei umane şi procesul de dezvoltare şi diversificare a serviciilor de asigurare în diferite epoci istorice.
Any human activity implies the existence of certain dangers for life, health or property. The need to protect them has led to insurance. In this article we present the chronological evolution of the phenomenon of insurance from its origin in antiquity to the contemporary period. We also show the interdependence of development of human civilization and the diversification and development of insurance services in various historical eras.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p.172 (10 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. JEL Classification: G22, N01, N20.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/205
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.