Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/200
Title: Provocările pentru statistica oficială în epoca globalizării
Other Titles: Challenges of official statistics in the globalization era
Authors: Cara, Oleg
Keywords: statistica
official statistics
statistica oficială
Issue Date: 2014
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: CARA, Oleg (2014). Provocările pentru statistica oficială în epoca globalizării = Challenges of official statistics in the globalization era. În: Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, pp. 121-127. Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p.127(5 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. ISSN 1857-4130.
Abstract: In epoca globalizării, fenomenele de natură social-economică, demografică, de mediu devin tot mai complexe şi interdependente. Fiind sub presiunea cererii crescande de date, statistica oficială, in calitatea sa de „bun public”, trebuie să se adapteze la schimbările ce au loc in societate şi să se conformeze exigenţelor sporite ale utilizatorilor faţă de informaţia de calitate. Aceasta, la randul său, pune faţă de sistemul statistic naţional şi cel global, sarcini majore de transformări esenţiale în activitatea statisticii oficiale, precum şi de comunicare cu partenerii din amontele şi, în special, din avalul fluxului informaţional – celor cărora le sunt destinate datele statistice. În articol este prezentată viziunea autorului privind provocările majore pentru statistica oficială vizand satisfacerea mai bună a cerinţelor informaţionale ale utilizatorilor interni si externi in statistici de calitate, precum si transformarea informaţiei statistice in cunoaştere, extinderea utilizării si creşterea utilităţii datelor statistice.
In the globalization era, the social, economic, demographic and environmental phenomena become more complex and interdependent. Official statistics, in its position of “public good”, are under the increased pressure of data needs. Thus, it should adapt itself to the changes taking place in the society and should comply with its increased demands for high quality information. On its turn, it imposes to both national and global statistical systems major tasks of structural changes in the activity of official statistics, as well as in the communication with its partners from the informational flow upstream, but particularly from its downstream –these being the target recipients of data. The paper reflects the author’s vision on the main activities needed to be fulfilled to better meet the information demands of users in quality statistics as well as on the major challenges and solutions regarding the transformation of statistical information into knowledge, ensuring the better use and usefulness of statistical data.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p.127(5 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. JEL Classification: C40, C81, E01, I25.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/200
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.