Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/196
Title: Capacităţile inovaţionale ale Republicii Moldova: poate chestionarul inovaţional comunitar să contribuie la succesul unei ţări în curs de dezvoltare?
Other Titles: Moldova’s chance to innovation: can the cis survey help a developing countrysucceed?
Authors: Duca, Daniela
Keywords: chestionar inovational
achizitionare de tehnologii
sistem national de inovare
inovatie
Republica Moldova
innovation surveys
technology acquisition
Republic of Moldova
Issue Date: 2013
Publisher: IEFS
Citation: DUCA, Daniela (2013). Capacităţile inovaţionale ale Republicii Moldova: poate chestionarul inovaţional comunitar să contribuie la succesul unei tari în curs de dezvoltare? = Moldova’s chance to innovation: can the cis survey help a developing countrysucceed? In: Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, pp. 96-104. ISSN 1857-4130.
Abstract: Republica Moldova este una dintre puţinele ţări rămase în Europa, care nu a aprobat înca chestionarul innovaţional comunitar. Poate acest studiu ajuta Moldova să identifice neajunsurile şi avantajele sistemului său naţional de inovare? Acest articol prevede, că CIC este într-adevar un instrument util pentru un studiu diagnostic iniţial. Cu toate acestea, într-o economie de tranziţie, în care puţin se ştie despre inovaţie, rezultatele CIC trebuie să fie completate cu chestionare deschise. Se constată că, deşi producţia de inovare este relativ mare în comparative cu alte ţări în curs de dezvoltare, Republica Moldova este blocată în modelul innovaţional Rothwell de prima generaţie. Mai mult decât atât, întrucat nu sunt resurse disponibile pentru achiziţionarea de noi tehnologii, guvernul şi companiile private pot lucra pentru încurajarea unei infrastructuri de cunoaştere, care să promoveze inovaţiile organizaţionale şi de management.
The Republic of Moldova is one of the few remaining countries in Europe that has not yet taken the Community Innovation Survey (CIS). Can this survey help Moldova identify the drawbacks and advantages of its national innovation system? This article establishes that CIS is indeed a useful tool for an initial diagnostic study. However, in a transitional economy, where little is known about innovation, CIS results must be complemented with open-ended questionnaires. It is found that, even though the innovation output is relatively high compared to other developing countries, Moldova is stuck in Rothwell’s first generation model of innovation. Moreover, as resources are not readily available for purchasing new technologies, the government and private companies can work towards encouraging a knowledge infrastructure that promotesorganizational and management innovations.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: pp. 103-104 (20 titl.). JEL Classification: O31, O33, O57.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/196
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.