Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/182
Title: Transformările structurale din spațiul rural în Republica Moldova
Other Titles: Structural transformations from rural area in the Republic of Moldova
Authors: Moroz, Victor
Lucasenco, Eugenia
Keywords: zone rurale
sector agricol
sisteme agricole
dezvoltare economica
dezvoltare sociala
transformari structurale
analiza comparativa
Republica Moldova
rural areas
agricultural sector
agricultural systems
economic development
social development
structural changes
comparative analysis
Republic of Moldova
Issue Date: 2013
Publisher: INCE
Citation: MOROZ, Victor, LUCAȘENCO, Eugenia. Transformările structurale din spatiul rural în Republica Moldova = Structural transformations from rural area in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, pp. 92-99. ISSN 1857-4130.
Abstract: Lucrarea scoate în evidenţă legăturile dintre transformările rurale şi mijloacele de existentă durabile, evidenţiind, în particular, impactul transformărilor structurale în economia naţională. Pentru a atinge acest scop, au fost utilizate un şir de metode de cercetare, cum ar fi: analiza indicatorilor economici, metode de analiza comparativa, evaluarea impactului politicilor publice asupra dezvoltării rurale. Sectorul agroalimentar din Republica Moldova se bazează pe agricultura extensiva şi nu este adaptat suficient la condiţiile economiei de piaţa. Se observă o conştientizare continuă în ţară precum că economia rurala nu se refera doar la sectorul agrar, dar cuprinde un spectru intreg al necesitatilor populatiei inclusive standardele de viata, activitatile economice si resursele naturale. Lucrarea contine concluzii si propuneri cu privire la diversificarea agriculturii si activitatilor non-agrare în zonele rurale.
This paper focuses on the links between rural transformations and sustainable livelihoods, looking in particular at the impact of the structural changes over the national economy. In order to achieve this, there were used the following research methods such as: analysis of the economic indicators, methods of comparative analysis, assessment of the public policies’impact on the rural development. The agri-food sector in the Republic of Moldova is based on extensive farming and is insufficiently adapted to market economy conditions. There is a growing understanding in the country that the rural economy is not confined to the agricultural sector, but embraces the broad spectrum of needs of all rural people including living standards, economic activities and natural resources. The paper contains conclusions and proposals on diversification of agriculture and non farm activities in rural areas.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 99 (6 titl.). Text paralel: lb. rom., engl. Recenzent: Anatolii ROJCO, dr., IEFS.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/182
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.