Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1793
Title: Aspectul investițional al asigurărilor. O analiză bazată pe teorie și practică
Authors: Timus, Angela
Ungur, Cristina
Keywords: asigurari
investitii
potential investitional
crestere economica
insurance
investments
investment potential
economic growth
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: TIMUŞ, Angela, UNGUR, Cristina. Aspectul investițional al asigurărilor. O analiză bazată pe teorie și practică. In: Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional = Development of trade relations from the perspective of economic integration of the Republic of Moldova in the international economy: conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 21-22 septembrie 2017, Chişinău. Chișinău: Complexul Editorial INCE, 2017, vol. 2, pp. 11-18. ISBN 978-9975-3171-6-0.
Abstract: Creșterea economică durabilă în contextul unui progres exponențial al informației și inovării trebuie să fie susținută prin investiții considerabile. În cadrul pieței investiționale, un rol important revine companiilor de asigurări care, în calitatea sa de asigurator, dețin volume considerabile de fluxuri fiind implicate în redistribuirea de fonduri pe piața investițională. Astfel, aspectul investițional al asigurărilor este prezentat într-o tratare sistemică prin analiza teoriilor și modelelor care evidențiază conexiunea asigurărilor cu investițiile. Metodele de studiu aplicate sunt tradiționale: analiza și sinteza, observația și prezentarea grafică. Pentru a realiza o analiză empirică a potențialului investițional al sectorului de asigurări au fost folosite metode de analiză statistică a datelor, dar și procedee şi tehnici eonomico-financaire. Lucrarea conchide prin determinarea factorilor care contribuie la dezvoltarea sectorului de asigurări, a premiselor și a posibilităților de valorificare a potențialului investițional al companiilor de asigurare.
Sustainable economic growth in the context of an exponential progress of information and innovation needs to be sustained by considerable investment. Within the investment market, the insurance companies have an important role because of considerable volumes of flows and their implication in the redistribution of funds on the investment market. Thus, the investment aspect of insurance is presented in a systemic treatment by analyzing the theories and models that highlight the connection of insurance with investments. Applied study methods are traditional: analysis and synthesis, observation and graphic presentation. In order to carry out an empirical analysis of the investment potential of the insurance sector, methods of statistical analysis of data, as well as economical methods and techniques were used. As a result of the research, authors determined the factors of contributing to the development of the insurance sector, the premises and the possibilities to capitalize the investment potential of the insurance companies.
Description: Text în lb. rom. Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: pp. 17-18 (25 tit.). JEL Classification: E22, G11, G22, G23.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1793
ISBN: 978-9975-3171-6-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aspectul_investitional_al_asigurarilor.pdf552.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.