Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1764
Title: Agricultura Republicii Moldova la etapa inițială de postprivatizare: identificarea problemelor și argumentarea direcțiilor de soluționare
Authors: Bajura, Tudor
Keywords: agricultura
postprivatizare
probleme
directii
Republica Moldova
Bajura Tudor
monografie
Issue Date: 2023
Citation: BAJURA, Tudor. Agricultura Republicii Moldova la etapa inițială de postprivatizare: identificarea problemelor și argumentarea direcțiilor de soluționare : Culegere de articole : (anii 2006-2022). Chişinău : SEP ASEM, 2023. 232 p. ISBN 978-9975-3590-8-5. ISBN 978-9975-3590-9-2 (PDF). DOI: https://doi.org/10.36004/nier.2023.978-9975-3590-9-2
Abstract: Culegerea de articole ,,Agricultura Republicii Moldova la etapa inițială de postprivatizare: identificarea problemelor și argumentarea direcțiilor de soluționare” a fost elaborată în cadrul Programului de Stat „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivităţii agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023”, proiect realizat în cadrul Secției Economie Agroalimentară și Dezvoltare Rurală a Institutului Național de Cercetări Economice (INCE). Lucrarea include peste 60 de articole semnate de profesorul cercetător, doctor habilitat în științe economice, Tudor (Fiodor) Bajura, care au fost identificate în diverse surse informaționale. Volumul de față este dedicat aniversării de 75 de ani de la naștere a dr. hab., profesorului Tudor Bajura și celor 40 de ani de activitate științifică și didactică.
Description: Recenzenți: Dragoș CIMPOIEȘ, dr. hab., prof. univ., UTM, Chișinău, Rodica PERCIUN, dr. hab., conf. cerc., șef-secție Politici Financiare și Monetare, INCE, Chișinău. Coordonator de ediție: Elena BORDIAN. Texte : lb. rom., engl., rusă. Rez.: lb. rom., engl. Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1764
ISBN: 978-9975-3590-8-5
978-9975-3590-9-2 (PDF)
Appears in Collections:Monografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agricultura_Republicii_Moldova_la_etapa_initiala de_postprivatizare.pdf2.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.