Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1740
Title: Nionila Dalinițchi: Specialist consacrat activității bibliografice
Authors: Coslet, Ecaterina
Keywords: Nionila Dalnitchi
bibliograf
cercetare bibliografica
bibliographer
bibliographic research
Issue Date: 2022
Publisher: Tipografia „Primex-Com”
Citation: COŞLEŢ, Ecaterina. Nionila Dalinițchi: Specialist consacrat activității bibliografice. In: Magazin bibliologic. 2022, nr. 4, pp. 111-114. ISSN 1857-1476. DOI 10.5281/zenodo.7572424
Abstract: Articolul prezintă un omagiu bunei profesioniste – Nionila Dalnițchi, nume cunoscut în mediul biblioteconomic național, bibliograf principal în cadrul Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifică a Institutului Național de Cercetări Economice. Autorul identifică indicatorii bibliometrici și scientometrici ai activității de cercetare a N. Dalnițchi, confirmând impactul activității bibleografice – publicații bibliografice de conținut monografic, ghiduri, baze de date etc.
The article presents a tribute to the good professional ─ Nionila Dalnițchi, a well-known name in the national bibliographic environment, main bibliographer in the Republican Technical-Scientific Library of the National Institute of Economic Research. The author identifies the bibliometric and scientometric indicators of N. Dalnițchi's research activity, confirming the impact of bibliographic activity - bibliographic publications of monographic content, guides, databases, etc.
Description: Bibliografie: p. 114 (13 titl.). CZU 023.5(092).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1740
ISSN: 1857-1476
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nionila_Dalinitchi_Specialist_consacrat.pdf366.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.