Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1729
Title: The impact of COVID-19 pandemic on the Moldovan labour market
Other Titles: Impactul pandemiei COVID-19 asupra pieței forței de muncă din Republica Moldova
Authors: Colesnicova, Tatiana
Ciobanu, Mihail
Gutium, Mircea
Keywords: labour market
unemployment
COVID-19
consequences
tendencies
forecast
Republic of Moldova
piata fortei de munca
somaj
consecinte
tendinte
prognaza
Republica Moldova
Issue Date: 2019
Publisher: INCSMPS
Citation: COLESNICOVA, Tatiana, CIOBANU, Mihail, GUTIUM, Mircea. The impact of COVID-19 pandemic on the Moldovan labour market = Impactul pandemiei COVID-19 asupra pieței forței de muncă din Republica Moldova. In: Romanian Journal of Labour and Social Studies. 2019, vol. 1, no. 1, pp. 50-61. ISSN 2601-257X.
Abstract: In this paper are highlighted and analyzed the tendencies and the particularities of the labour market situation in the Republic of Moldova in the 2019 year and in the first quarter of 2020. The sources of statistical data used in the analysis are the National Bureau of Statistics of Moldova and the results of the surveys of APIUS organization and IOM-UN Migration Agency. In the context of COVID-19 pandemic it’s consequences on the Moldovan labour market are evaluated and prospects of development of the situation are analyzed based on the approved national development strategy for the next decade and on the legislation on the remote work.
În acest articol sunt evidențiate și analizate tendințele și particularitățile situației pieței muncii în Republica Moldova în anul 2019 și în primul trimestru al anului 2020. Sursele de date statistice utilizate în analiză sunt Biroul Național de Statistică al Moldova și rezultatele sondajelor organizației APIUS și a Agenției pentru Migrație a ONU. În contextul pandemiei COVID-19, sunt evaluate consecințele pe piața forței de muncă din Moldova, iar perspectivele dezvoltării situației sunt analizate pe baza strategiei naționale de dezvoltare aprobată pentru următorul deceniu și a legislației privind munca la distanță.
Description: Text: lb. engl. Astract: lb. engl., rom. Referințe bibliografice: pp. 60-61 (11 itl.). JEL classification: J21, K31.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1729
ISSN: 2601-257X
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THE_IMPACT_OF_COVID-19_PANDEMIC.pdf95.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.