Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1706
Title: Tarifele de costuri şi normativele veniturilor nete în agricultură, 2022
Authors: Stratan, Alexandru
Bajura, Tudor
Lucasenco, Eugenia
Baltag, Grigore
Romanciuc, Andrei
Gandacova, Svetlana
Turetchi, Viorel
Iatisin, Tatiana
Ceban, Alexandru
Bicu, Alexandra
Bulatovici, Cristina
Lesnic, Cristian
Keywords: costuri
tarife
agricultura
costuri normate
produse agricole
ghid practic
ghid practic
Issue Date: 2022
Publisher: INCE
Citation: STRATAN, Alexandru, BAJURA, Tudor, LUCAŞENCO, Eugenia, BALTAG, Grigore, ROMANCIUC, Andrei, GANDACOVA, Svetlana, TUREŢCHI, Viorel, IAŢIŞIN, Tatiana, CEBAN, Alexandru, BÎCU, Alexandra, BULATOVICI, Cristina, LESNIC, Cristian. Tarifele de costuri şi normativele veniturilor nete în agricultură : Ghid practic. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Chişinău, 2022. 199 p. ISBN 978-9975-3579-4-4. ISBN 978-9975-3579-5-1 (PDF). DOI: https://doi.org/10.36004/nier.2022.978-9975-3579-5-1
Abstract: Scopul de bază al elaborării tarifelor îl constituie elucidarea consumurilor de producere a producției și serviciilor agricole în gospodăriile corporative de dimensiuni mari (cu suprafaţa pământurilor agricole peste 25 ha) şi în cele mijlocii (de la 3 până la 25 ha). În prezenta elaborare sunt reflectate consumuri mediu ponderate, social şi economic argumentate pentru atingerea unui nivel stabilit de rodnicie a pământului (de productivitate a animalelor). Tarifele sunt diferenţiate pe formele de gospodărire, inclusiv - gospodăriile corporative mari şi mijlocii. La calcularea tarifelor au fost folosite preţuri actualizate ale mărfurilor industriale şi de altă natură, utilizate în procesul de producţie, precum şi preţuri actualizate ale serviciilor obţinute. De asemenea, modalitatea de calcul a tarifelor de costuri a fost ajustate la utilizarea tehnologiilor contemporane de către gospodăriile agricole autohtone în procesul de obţinere a produsului agricol, precum şi nivelul actual de salarizare a lucrătorilor angajaţi. Alături de formarea (în baza consumurilor stabilite) preţurilor de realizare a produselor (serviciilor) respective, prezentele tarife pot fi utilizate la: planificarea businessului agricol; stabilirea sumelor de despăgubire în caz de apariţie a pierderilor bunurilor, asigurate contra calamităţilor naturale; soluţionarea litigiilor judiciare; încheierea contractelor de arendă etc.
Description: Recenzenţi: Rodica PERCIUN, doctor habilitat în economie, conferenţiar cercetător, Institutul Național de Cercetări Economice, Andrei ZBANCĂ, doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr.: p. 34 (25 tit.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1706
ISBN: 978-9975-3579-4-4
978-9975-3579-5-1 (PDF)
Appears in Collections:Tarife de costuri în agricultură

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tarifele_de_costuri_si_normativele_veniturilor_nete.pdf10.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.