Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/170
Title: Aspecte ale cooperării interstatale a Republicii Moldova cu statele-membre ale CSI în domeniul inovării
Authors: Percinschi, Natalia
Maier, Lidia
Keywords: cooperative innovation
infrastructure innovation
incubators of innovation
Republic of Moldova
cooperare inovaţională
infrastructura inovaţională
parc tehnologic
Republica Moldova
technology park
Republic of Moldova
CSI
ştiinţă
inovare
science
innovation
Issue Date: 2013
Publisher: Complexul Editorial al IEFS
Citation: PERCINSCHI, Natalia, MAIER, Lidia. Aspecte ale cooperării interstatale a Republicii Moldova cu statele-membre ale CSI în domeniul inovării. In: Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. 2013, pp. 41-45. Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 45 (6 titl.). ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: The article examines some aspects of interstate cooperation between Moldova and the CIS countries in science and innovation field. The main objective of this cooperation is to accelerate the socio-economic development of the member states of the CIS by creating interstate innovation space that would allow the implementation of an efficient mechanism for identifying interaction, expertise and mutually beneficial projects and programs in science and innovation. Progress and performances in this context will allow member states of the CIS to fit better in the process of creating a sustainable economy based on knowledge, innovation and technology transfer. The paper identified strategic directions, problems in the development of these relations and there are also proposed solutions.
În articol sunt examinate unele aspecte ale cooperării interstatale a Republicii Moldova cu ţările CSI îndomeniul ştiinţei şi inovării. Obiectivul principal alacestei cooperări este accelerarea dezvoltării social-economice a statelor-membre ale CSI prin crearea spaţiului interstatal de inovare, care ar permite aplicarea unui mecanism efficient de interacţiune pentru identificarea, expertizarea şi realizarea programelor şi proiecte lor reciproc avantajoase în domeniul ştiinţei şi inovării. Progresul şi performanţele obţinute în acest context vor permite statelor- membre ale CSI să se încadreze mai eficient în procesul de creare a unei economii durabile, bazate pe cunoştinţe, inovaţii şi transfer de tehnologie. În lucrare sunt identificate direcţiile strategice, problemele apărute în procesul dezvoltării acestor relaţii, precum şi propuse căile de soluţionare a lor.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 45 (6 titl.). JEL classification: O1,O31,O50.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/170
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.