Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1680
Title: Proiect investițional de tip model pentru sectorul agrar – înființarea unei livezi de prun
Authors: Stratan, Alexandru
Iatisin, Tatiana
Keywords: plantatii de prun
prun
producere
proiect investitional
sectorul agrar
model
livada de prun
Issue Date: 2022
Publisher: INCE
Citation: STRATAN, Alexandru, IAȚIȘIN, Tatiana. Proiect investițional de tip model pentru sectorul agrar – înființarea unei livezi de prun. Chişinău, 2022. 74 p. ISBN 978-9975-3583-4-7. ISBN 978-9975-3583-5-4 (PDF). DOI: https://doi.org/10.36004/nier.2022.978-9975-3583-5-4
Abstract: Proiectul investițional – Înființarea plantațiilor de prun, este îndreptat spre dezvoltarea întreprinderii propriu-zise, valorificarea avantajelor proprii în scopul producerii fructelor de calitate, generând fluxuri interne (în cadrul structurii organizatorice) de bunuri, cunoștințe, transferul de tehnologie etc. Conform analizei efectuate, proiectul investițional “Înființarea livezii de prun”, reprezintă o afacere profitabilă cu o perioadă de recuperare a investițiilor rezonabilă. Ca rezultat al calculării indicelui profitabilității (PI), valoarea acestuia la producerea prunelor, atinge o valoare de 1,037 adică fiind mai mare decât 100%, demonstrează capacitatea profitabilă a proiectului.
Description: Recenzenți: TIMUȘ Angela, doctor în economie, conferențiar cercetător, INCE, IGNAT Anatol, doctor în economie. Referinţe bibliogr.: pp. 71-73 (26 tit.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1680
ISBN: 978-9975-3583-4-7
978-9975-3583-5-4 (PDF)
Appears in Collections:Proiecte de cercetare

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proiect_investitional_Prune.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.