Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1674
Title: Impactul Repozitoriului Instituțional în comunicarea ştiințifică
Other Titles: The impact of the Institutional Repository in scientific communication
Authors: Gorceag, Silvia
Chirilov, Olga
Keywords: Repozitoriul Institutional
Acces Deschis
Stiinta Deschisa
arhiva digitala
impact
Institutional Repository
Open Access
Open Science
digital archive
Issue Date: 2022
Citation: GORCEAG, Silvia, CHIRILOV, Olga. Impactul Repozitoriului Instituțional în comunicarea ştiințifică = The impact of the Institutional Repository in scientific communication. In: Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie: conferință științifico-practică, ediţia a II-a, 5 mai 2022, Bălţi. Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2022, pp. 19-27. ISBN 978-9975-50-292-4.
Abstract: Articolul prezintă o incursiune în etapele de constituire şi dezvoltare a Repozitoriului Științific al Institutului Național de Cercetări Economice, care au fost determinate de principiile Accesului Deschis şi a Științei Deschise. De asemenea relevă conținutul şi impactul publicării în acces deschis, atât asupra creşterii vizibilității autorilor, cât şi a rezultatelor ştiințifice instituționale.
The article presents an incursion into the stages of establishment and development of the Scientific Repository of the National Institute of Economic Research, which were determined by the principles of Open Access and Open Science. It also reveals the content and impact of open access publishing, both on increasing the visibility of authors and institutional scientific results.
Description: Referinţe bibliografice: pp. 25-27 (19 titl.).CZU 027.7(478):004.65.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1674
ISBN: 978-9975-50-292-4
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Impactul Repozitoriului Institutional.pdf202.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.