Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/164
Title: Parteneriatul public-privat: forme, probleme, abordări
Authors: Percinschi, Natalia
Keywords: parteneriat
parteneriat public-privat
inovație
economie
economie inovaţională
public-private partnership
partnership
партнерство
государственно-частное партнерство
инноваций
экономика
инновационная экономика
Issue Date: 2014
Publisher: AGEPI
Citation: PERCINSCHI, Natalia (2014). Parteneriatul public-privat: forme, probleme, abordări. In: Intellectus. 2014, nr. 3, pp.54-59. ISSN 1810-7079.
Abstract: Parteneriatul public-privat reprezintă o direcţie importantă a dezvoltării economiei mondiale de tip inovaţional. Tranziţia Moldovei pe calea inovaţională de dezvoltare poate fi realizată numai în condiţiile cooperării strânse dintre stat şi mediul de afaceri. Totodată, iniţiatorul creării parteneriatului în materie de inovaţie ar trebui să fie statul. În practică, formele de PPP sunt foarte diferenţiate: de la contractele individuale de stat până la sistemul de sprijin din partea statului a companiilor locale prin reglementarea tarifar-vamală, întâietatea producătorilor autohtoni la achiziţionarea de echipamente din contul mijloacelor bugetare, stimularea exportului de tehnologii inovatoare şi produse ale companiilor moldave şi transferul tehnologilor şi produselor de către companiile străine.
Public-private partnership is an important direction of development of the world innovation-type economy. Moldova’s transition to innovative development path can be achieved only under close cooperation between the state and business environment. However, the initiator of creation of the partnership in terms of innovation should be the state. In practice, the forms of PPP are highly differentiated: from individual state contracts to state support system of local companies through tariff-customs regulation, the primacy of domestic producers to purchase equipment from the budget, stimulation of the export of innovative technologies and products of Moldovan companies and transfer of technologies and products by foreign companies.
Государственно-частное партнерство является важным направлением развития мировой экономики инновационного типа. Переход Молдовы на инновационный путь развития может быть достигнут только в условиях тесного взаимодействия между государством и бизнесом. При этом инициатором создания партнерства в области инноваций должно выступать государство. На практике формы ГЧП весьма многочисленны и разнообразны: от индивидуальных государственных договоров до системы поддержки местных компаний со стороны государства посредством таможенно-тарифного регулирования, конкурентные преимущества отечественных производителей при закупке оборудования за счет бюджетных средств, стимулирование экспорта инновационных технологий и продукции молдавских компаний, а также передача технологий и продукции иностранными компаниями.
Description: Abstract în lb. rom., engl., rusă. Bibliogr.: p. 58 (7 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/164
ISSN: 1810-7079
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Parteneriatul public_privat_forme probleme abordari.pdf336.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.