Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1624
Title: Competitivitatea și elementele economiei tenebre bunurilor industriei ușoare și materialelor de construcție
Authors: Gutium, Tatiana
Keywords: economie tenebra
competitivitate
bunuri
industria usoara
industria de constructie
materiale
Issue Date: 2020
Publisher: Tipografia "Artpoligraf "
Citation: GUTIUM, Tatiana. Competitivitatea și elementele economiei tenebre bunurilor industriei ușoare și materialelor de construcție. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători: materialele conferinței științifice a doctoranzilor, ediția a IX-a, 10 iunie 2020, Chișinău. Chișinău, 2020, vol. II, pp. 272-277.
Description: Text în lb. română. Referințe bibliogr.: p. 277 (3 titl.). CZU: 338.4.054.23:[677+69].
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1624
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File SizeFormat 
Competitivitatea_si_elementele_economiei_tenebre.pdf146.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.