Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1579
Title: Progresele reformării economiei moldovenești în vederea asigurării tranziției sale la economia de piață
Authors: Stratan, Alexandru
Toaca, Zinovia
Fala, Victoria
Keywords: tranzitie
economie de piata
convergenta economica
deschidere economica
UE
Europa centrala si de Sud-Est
competitivitate
Issue Date: 2022
Publisher: INCE
Citation: STRATAN, Alexandru, TOACA, Zinovia, FALA, Victoria. Progresele reformării economiei moldovenești în vederea asigurării tranziției sale la economia de piață. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in the conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediția a XV-a, 15-16 octombrie 2021, Chișinău. Chișinău: INCE, 2022, vol. I, pp. 160-174. ISBN 978-99753529-8-7 (PDF).
Abstract: Lucrarea data este dedicata aniversarii a 30 de ani de independența și de promovare a reformelor pentru crearea unei economii de piața in republica Moldova. In anul 2021, se implinesc 30 de ani de la destramarea definitiva a Uniunii Sovietice, obținerea independenței de catre Republica Moldova și inițierea procesului de reformare economica și de tranziție a țarii la o economie de piața. Aceasta perioada a fost marcata de o serie de succese, dar și eșecuri. In prezenta lucrare s-a propus realizarea unui bilanț a reușitelor obținute de catre Republica Moldova in acești 30 de ani in vederea crearii unei economii de piața funcționale și de a raspunde la intrebarile “in ce masura a fost realizata tranziția la economia de piața in Republica Moldova„ și „care sunt provocarile economice majore ale țarii in asigurarea convergenței cu țarile europene dezvoltate”. Rezultatele obținute vin sa susțina relevanța obiectivelor Strategiei pentru o Economie Incluziva, Durabila și Digitala pana in 2030 (SEIDD) in vederea incheierii procesului de tranziție și a reducerii decalajelor de dezvoltare comparativ cu țarile europene. Definiția Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost luata in considerație pentru a determina scopul și obiectivele tranziției economice in țarile fostului bloc Sovietic și Europa de Sud-Est. Corespunzator, studiul a fost realizat in baza mai multor surse de date naționale și internaționale care au permis analiza evoluției principalilor indicatori macroeconomici in Republica Moldova in dinamica și comparativ cu alte economii in tranziție. Performanța țarilor din Zona Euro și separat, țarile din Europa centrala a fost considerata ca ținta finala pentru evaluarea progreselor reformelor și a reușitelor economice obținute de catre Republica Moldova in aceasta perioada.
This paper is dedicated to the 30th anniversary of independence and country’s transition to a market economy in the Republic of Moldova. The 2021 year marks the 30th anniversary of the final disintegration of the Soviet Union, of the Republic of Moldova’s independence and the beginning of economic transition towards a market economy. This period was marked by a series of successes, but also failures. The aim of this paper was to take stock of the achievements of this period and to answer the question "to what extent was the transition to a market economy realized in the Republic of Moldova" and „what are the major challenges the country is facing in ensuring the convergence with the European countries”. The results of the research aim to confirm the relevance of the objectives of the Strategy for an Inclusive, Durable and Digital Economy 2030 (SIDDE) to close the transition process and to reduce the discrepancies in development with European countries. The definition of the European Bank for Reconstruction and Development (EBERD) has been taken into account to define the purpose and objectives of the economic transition in the countries of the former Soviet bloc and Eastern Europe. Correspondingly, the study was conducted based on several national and international data sources that allowed the analysis of the evolution of the main macroeconomic indicators in the Republic of Moldova in dynamics and compared to other economies in transition. At the same time, the economic performance and the progress of Moldova in promoting market economy reforms was assessed compared to Central Europe, as well as the average of the countries from Euro Area.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: pp. 172-173 (20 titl.). JEL Classification: P4, P52.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1579
ISBN: 978-99753529-8-7
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PROGRESELE_REFORMARII_ECONOMIEI_MOLDOVENESTI.pdf898.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.