Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1575
Title: Analiza comerțului exterior cu fructe al Republicii Moldova
Authors: Ceban, Alexandru
Keywords: fructe
comert extern
produse agroalimentare
Republica Moldova
pozitii tarifare
parteneri de export
Issue Date: 2022
Publisher: INCE
Citation: CEBAN, Alexandru. Analiza comerțului exterior cu fructe al Republicii Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in the conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediția a XV-a, 15-16 octombrie 2021, Chișinău. Chișinău: INCE, 2022, vol. I, pp. 375- 383. ISBN 978-99753529-8-7 (PDF).
Abstract: Exportul de fructe deține o cota semnificativa din totalul exporturilor de produse agroalimentare, care, la randul lor, dețin o cota impunatoare in totalul comerțului extern. Acest segment al agriculturii, printr-un șir de beneficii, determina o tendința de perspective pozitive pentru domeniul dat și din an in an atrage tot mai mulți specialiști și persoane de afaceri din domeniul agrar gata pentru a investi și a dezvolta direcția data. Balanța comerciala pozitiva ce o deține Republica Moldova in segmentul respectiv demonstreaza faptul ca țara este capabila de a face fața concurenței, insa acest fapt nu semnifica ca potențialul este realizat pe deplin. Pe de alta parte, exista și riscuri care trebuie luate in considerație ce sunt specifice sectorului creșterii și comercializarii fructelor. Lucrarea urmarește scopul de a efectua o analiza a situației ce ține de comerțul extern cu fructe. Metodele de cercetare folosite pentru articolul dat sunt: analitica, descriptiva, comparativa, precum și prin prisma indicatorului Avantajul Comparativ Relevat. Aceste metode au permis de a efectua o analiza a sectorului, de a identifica punctele forte și cele slabe și de a formula unele concluzii cu privire la situația comerțului cu fructe la etapa actuala.
Description: Bibliogr.: p. 383 (5 titl.). JEL Classification: Q17.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1575
ISBN: 978-99753529-8-7
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANALIZA_COMERTULUI_EXTERIOR_CU_FRUCTE.pdf675.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.