Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1546
Title: Analiza comparativă a calității vieții și a nivelului de confort al populației
Authors: Gutium, Tatiana
Keywords: calitatea vietii
indici integrali
Indicele Calitatii Vietii
Indicele de Prosperitate Legatum
Indicele Progresului Social
quality of life
integrated indexes
Quality of Life Index
Legatum Prosperity Index
Social Progress Index
Issue Date: 2022
Publisher: INCE
Citation: GUTIUM, Tatiana. Analiza comparativă a calității vieții și a nivelului de confort al populației. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in the conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediția a XV-a, 15-16 octombrie 2021, Chișinău. Chișinău: INCE, 2022, vol. II, pp. 347-352. ISBN 978-99753529-9-4 (PDF).
Abstract: Calitatea vieții populației nu este doar un obiect de cercetare, dar și o problema sociala, care se regasește in agenda unei guvernari publice eficiente. Pentru a monitoriza calitatea vieții și nivelul de confort al populației este necesar inițial de stabilit indicatorii, care pot fi estimați in baza datelor statistice disponibile și metodele de calcul ale acestora. Scopul cercetarii este alegerea indicatorilor potriviți, care pot fi utilizați pentru a studia calitatea vieții populației in contextul luarii deciziilor manageriale pentru a asigura dezvoltarea durabila a economiei naționale și a crea condiții de confort populației. Rezultatele cercetarii au aratat ca calitatea vieții populației din Republica Moldova este la un nivel inferior comparative cu principalii parteneri comerciali din Uniunea Europeana. Asigurarea bunastarii populației pune accentul pe modificarea relațiilor sociale in contextul tranziției la un model al unui stat digitalizat. Studiul a fost realizat in cadrul proiectului Programului de Stat 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabila a bunastarii populație Republicii Moldova”.
The quality of life of the population is not only an object of research, but also a social issue, which is on the agenda of effective public governance. In order to monitor the quality of life and the comfort level of the population, it is necessary to initially establish the indicators, which can be estimated based on the available statistical data and their calculation methods. The aim of the research is to choose the appropriate indicators, which can be applied to study the quality of life of the population in the context of managerial decisions to ensure the sustainable development of the national economy and create conditions of comfort for the population. The research results showed that the quality of life of the population of the Republic of Moldova is at a lower level compared to the main trading partners from the European Union. Ensuring the well-being of the population should be based on a change in social relations in the context of the transition to the model of a digitized state. The study has been carried out within the project of the State Program 20.80009.0807.29 “Improving the application mechanisms of the innovative instruments oriented towards the sustainable growth of the well-being of population of the Republic of Moldova”.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Referințe bibliografice: p. 352 (12 titl.). JEL Classification: I31, I39.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1546
ISBN: 978-99753529-9-4
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANALIZA_COMPARATIVA_A_CALITATII_VIETII.pdf565.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.