Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1531
Title: Măsurarea inegalității: metodologia calculului și evaluarea principalilor indicatori ai inegalității veniturilor populației Republicii Moldova
Authors: Rojco, Anatolii
Heghea, Ecaterina
Keywords: inegalitate
coeficientul quintilic/decilic al inegalitatii
coeficientul Gini
indicele Pietra (Robin Hood)
coeficientul Palma
indicele Atkinson
indicele Theil
indicele dezvoltarii
potentialul uman
inequality
quintile / decile inequality coefficient
Gini coefficient
Pietra index (Robin Hood)
Palma coefficient
Atkinson index
Theil index
human potential
development index
adjusted for inequality (IDPUI)
Republica Moldova
Republic of Moldova
venituri
populatie
Issue Date: 2022
Publisher: INCE
Citation: HEGHEA, Ecaterina, ROJCO, Anatolii. Măsurarea inegalității: metodologia calculului și evaluarea principalilor indicatori ai inegalității veniturilor populației Republicii Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in the conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediția a XV-a, 15-16 octombrie 2021, Chișinău. Chișinău: INCE, 2022, vol. II, pp. 332-339. ISBN 978-99753529-9-4 (PDF).
Abstract: Majoritatea cercetarilor științifice dedicate inegalitații veniturilor populației utilizeaza setul standard de indicatori. De regula, aceștia fiind coeficientul Gini și coeficientul quintilic / decilic al inegalitații. Totodata, alți indicatori adesea nu sunt luați in considerare, ceea ce restrange semnificativ posibilitatea unei evaluari obiective a inegalitații și elaborarea masurilor care vizeaza reducerea nivelului de inegalitate a veniturilor populației. Scopul cercetarii consta in examinarea indicatorilor utilizați in practica mondiala in masurarea inegalitații, de a analiza metodologia de calcul al acestora și de a evalua nivelul inegalitații veniturilor populației Republicii Moldova. Metode de cercetare: comparației, analogiilor, monografica, statistica, de analiza și sinteza. Rezultatele cercetarii. A fost efectuata analiza comparativa a principalilor indicatori ai inegalitații, metodologia lor de calcul, au fost analizate avantajele și dezavantajele acestora. Pe aceasta baza, se concluzioneaza ca fiecare indicator caracterizeaza doar un aspect al inegalitații. Prin urmare, pentru o evaluare complexa a inegalitații, este necesar de a utiliza un sistem complex de indicatori. Cu toate acestea, in practica, datorita capacitaților statistice limitate ale Republicii Moldova, evaluarea inegalitații veniturilor populației se efectueaza utilizand doar unii indicatori.
Most scientific research dedicated to income inequality of the population uses the standard set of indicators. Usually, these are the Gini coefficient and the quintile / decile coefficient of inequality. At the same time, other indicators are often not taken into account, which significantly restrictsthe possibility of an objective assessment of inequality and the development of measures aimed at reducing the level of income inequality of the population. The purpose of the research is to examine the indicators used in global practice in measuring inequality, to analyze their calculation methodology and to assess the level of income inequality of the population of the Republic of Moldova. Research methods: comparison, analogies, monograph, statistics, analysis and synthesis. Research results. The comparative analysis of the main indicators of inequality, their calculation methodology was performed, their advantages and disadvantages were analyzed. On this basis, it is concluded that each indicator characterizes only one aspect of inequality. Therefore, for a complex assessment of inequality, it is necessary to use a complex system of indicators. However, in practice, due to the limited statistical capacities of the Republic of Moldova, the assessment of income inequality of the population is performed using only some indicators.
Description: Text: lb.rom. Abstract: lb. rom., engl. Referințe bibliografice: p. 339 (14 titl.). JEL Classification: D33, D63.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1531
ISBN: 978-99753529-9-4
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MASURAREA_INEGALITATII_METODOLOGIA_CALCULULUI_SI_EVALUAREA.pdf537.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.