Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1530
Title: School enrollment and attendance of Moldovan children: analysis and perspectives
Authors: Colesnicova, Tatiana
Keywords: education
school enrollment
school attendance
out-of-school indicator
children poverty
educație
înmatricularea în școală
frecvența școlară
indicatorul "out-of-school"
abandonul școlar
sărăcia copiilor
Republica Moldova
Republic of Moldova
Issue Date: 2022
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: COLESNICOVA, Tatiana. School enrollment and attendance of Moldovan children: analysis and perspectives. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in the conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediția a XV-a, 15-16 octombrie 2021, Chișinău. Chișinău: INCE, 2022, vol. II, pp. 340-346. ISBN 978-99753529-9-4 (PDF).
Abstract: The main purpose of this article is to analyze school enrollment and attendance of Moldovan children in recent period, revealed the problems and estimated the perspectives. The following researches methods were used in the presented work: induction and deduction, synthesis, logical, monographic, comparative, economic analysis of the statistical data. The analysis revealed that the main reason for not attending the school is the pupil engaged in the labor market and poverty. Other reasons are: the pupil works with the parents in the household, the pupil works daily with parents, the pupil works daily independent of parents, etc. Perspectives in the development of the educational process in the country: the digitalization of educational institutions and professional development of teaching staff in the field of digital technologies, strengthening the material and technical base of educational institutions of all levels, development of program documents, etc. Also, the development of an "Education Strategy 2030" in which the main objectives will be, above all, equal access, quality, relevance of learning, digitalization of education, as well as the development of gender issues, ensuring the resilience of the education system to the conditions caused by the pandemic and in general to the various critical situations that may occur. The strategic goal in the field of education in the country is to ensure its accessibility, the use of modern technologies in the educational process.
Scopul principal al acestui articol este de a analiza inmatricularea și frecvența școlara a copiilor din Republica Moldova in ultima perioada, de a evidenția problemele și de a estima perspectivele. In lucrarea prezentata au fost utilizate urmatoarele metode de cercetare: inducția și deducția, sinteza, analiza logica, monografica, comparativa, economica a datelor statistice. Analiza a relevat faptul ca principalele motive din cauza carora elevii au abandonat școala sunt ca elevul este angajat pe piața muncii și saracia in țara. Alte motive sunt: elevul lucreaza cu parinții in gospodarie, elevul lucreaza zilnic cu parinții, elevul lucreaza zilnic independent de parinți etc. Perspective in dezvoltarea procesului educațional in țara: digitalizarea instituțiilor de invațamant și dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice in domeniul tehnologiilor digitale, consolidarea bazei materiale și tehnice a instituțiilor de invațamant de toate nivelurile, elaborarea documentelor programatice etc. De asemenea, elaborarea unei "Strategii educaționale 2030" in care principalele obiective vor fi, in primul rand, accesul egal, calitatea, relevanța invațarii, digitalizarea educației, precum și dezvoltarea problematicii de gen, asigurarea rezilienței sistemului educațional la condițiile cauzate de pandemie și, in general, la diversele situații critice care pot aparea. Obiectivul strategic in domeniul educației din țara este asigurarea accesibilitații acesteia, utilizarea tehnologiilor moderne in procesul educațional.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Referințe bibliografice: pp. 345-346 (11 titl.). JEL Classification: I20, I21, I24, I30
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1530
ISBN: 978-99753529-9-4
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SCHOOL_ENROLLMENT_AND_ATTENDANCE_OF_MOLDOVAN_CHILDREN.pdf394.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.