Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1519
Title: Raportul Studiului Generații și Gen : Fii vocea generației tale!
Authors: Gagauz, Olga
Oceretnii, Anastasia
Lupusor, Adrian
Chistruga-Sinchevici, Inga
Spinei, Larisa
Ciubotaru, Victoria
Bodrug-Lungu, Valentina
Buciuceanu-Vrabie, Mariana
Buzu, Alexei
Obreja, Galina
Bivol, Rodica
Galer, Lilian
Keywords: schimbari demografice
demografie
schimbari sociale
familie
sanatate sexuala
reproducere
egalitatea de gen
relatii dintre generatii
gospodarie
bunastare
sanatate
munca
venituri
raport
Republica Moldova
comportament reproductiv
Issue Date: 2022
Citation: Raportul Studiului Generații și Gen : Fii vocea generației tale! / Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, Institutul Interdisciplinar de Demografie din Olanda, Biroul Național de Statistica. Chisinau : INCE, 2022. 476 p. ISBN 978-9975-3530-0-7 (PDF). DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2022.978-9975-3530-0-7
Abstract: Studiul „Generații și Gen” este primul și cel mai complex studiu demografic longitudinal care monitorizează schimbările demografice ce au loc în Republica Moldova. Acesta este un studiu global, desfășurat până în prezent în peste 24 de țări și este parte a programului internațional coordonat de Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE) și Institutul Interdisciplinar de Demografie din Olanda (NIDI). În Republica Moldova, GGS a fost realizat la solicitarea Guvernului Republicii Moldova, fiind parte a Programului global Generații și Gen (GGP) și este implementat de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Biroul Național de Statistică și Institutul Interdisciplinar de Demografie din Olanda. Realizarea studiului a fost posibilă grație suportului financiar oferit de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Fondul Parteneriatului pentru Dezvoltare India-ONU și UNFPA Moldova. Participanții studiului au fost peste 10,000 de persoane cu vârsta de 15-79 de ani din 153 de localități ale Republicii Moldova, cu excepția regiunii din stânga Nistrului. Fiind un studiu internațional longitudinal, urmează a fi realizat în trei valuri, participanții studiului vor fi vizitați în mod repetat peste 3 ani, pentru a înțelege schimbările demografice care au loc în timp.
Description: Echipa de cercetatori este compusa din: Olga Gagauz, dr. habilitat, Centrul de Cercetari Demografice, vice-directoare Institutul Național pentru Cercetari Economice (Coordonatoare de echipa). Anastasia Oceretnii, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Adrian Lupușor, Director Executiv, Centrul Independent „Expert-Grup”. Inga Chistruga-Sinchevici, doctor, Centrul de Cercetari Demografice, Institutul Național de Cercetari Economice. Larisa Spinei, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu”. Victoria Ciubotaru, Coordonatoarea Programului Național pentru Sanatatea Sexuala si Reproductiva. Valentina Bodrug-Lungu, dr. habilitat, Directoare Executiva „Gender-Centru”. Mariana Buciuceanu-Vrabie, doctor, Centrul de Cercetari Demografice, Institutul Național de Cercetari Economice. Alexei Buzu, Director Executiv, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Galina Obreja, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu”. Rodica Bivol, Camera de Comerț si Industrie din Republica Moldova. Lilian Galer, Biroul Național de Statistica.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1519
ISBN: 978-9975-3530-0-7 (PDF)
Appears in Collections:Rapoarte

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raportul_Studiului_Generatii_si_Gen.pdf10.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.