Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1517
Title: Institutul Național de Cercetari Economice - 75 de ani de performanța științifica în serviciul societății
Authors: Bordian, Elena
Gagauz, Olga
Perciun, Rodica
Timus, Angela
Buciuceanu-Vrabie, Mariana
Colesnicova, Tatiana
Lucasenco, Eugenia
Fala, Victoria
Keywords: Institutul National de Cercetari Economice
cercetare stiintifica
cercetare economica
monografie
Issue Date: 2021
Publisher: INCE
Citation: BORDIAN, Elena, GAGAUZ, Olga, PERCIUN, Rodica, TIMUȘ, Angela, BUCIUCEANU-VRABIE, Mariana, FALA, Victoria, COLESNICOVA, Tatiana, LUCAȘENCO, Eugenia. Institutul Național de Cercetari Economice - 75 de ani de performanța științifica în serviciul societății: Monografie aniversară. Chișinău, 2021. 184 p. ISBN 978-9975-3486-5-2.
Abstract: Cercetarea știinţifică în domeniul economic s-a dezvoltat în timp, fiind influenţată de numeroase evenimente politice și economice de amploare, prin care a trecut Republica Moldova. În cei 75 de ani de existenţă, Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a parcurs un drum lung de formare și dezvoltare, pornind cu un mic sector de cercetare economică în cadrul Bazei Moldovenești de Cercetări Știinţifice a Academiei de Știinţe a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (AȘ URSS) și transformându-se pe parcursul anilor într-o instituţie academică de proporţie, cu profil socio-economic și demografic, recunoscut pe plan naţional și internaţional. Publicaţia ,,Institul Naţional de Cercetări Economice - 75 ani de performanţă știinţifică în serviciul societăţii” reprezintă o incursiune în evoluţia instituţiilor de cercetare știinţifică cu profil economic și scoate în evidenţă personalităţi notorii, care au pus bazele știinţei economice în Republica Moldova și s-au remarcat prin rezultate relevante, care au contribuit la dezvoltarea societţii. Informaţia prezentată în lucrare este sistematizată conform etapelor de dezvoltare instituţională, după o structură concisă și ușor de identificat, care cuprinde perioada anilor 1946-2021. În lucrare sunt relatate informaţii și date despre primele structuri instituţionale de cercetare economică, create în cadrul Academiei de Știinţe a URSS (AȘ a URSS: Baza de cercetări știinţifice a AȘ a URSS (a.1946) în cadrul căreia a fost creat primul Sector de Economie și Geografie, fiind reorganizat pe parcurs în Secţia de Economie (a.1952), apoi în Institutul de Economie (a.1960) și Institutul de Cercetări Economice al Academiei de Știinţe a Moldovei (a.1992-2006). De asemenea în subordinea Ministerului de Economiei activau: Institutul de Informaţie Tehnico-Știinţifică și Propagandă (a.1956-1968), Institutul de Cercetări Economice și Informaţie Tehnico-Știinţifică (1968-1970), Institutul Moldovenesc de Cercetări Știinţifice în Domeniul Informaţiei Tehnico-Știinţifice și Studiilor Tehnico- Economice (1970-1991), Institutul de Cercetări Știinţifice în domeniul Informaţiei Tehnico- Economice (1991-2000), Centrul de Studiere a Problemelor Pieţei (1992-2002), Institutul Naţional de Economie și Informaţie (2000-2006). Fiecare instituţie se caracterizează prin forme specifice de organizare, determinate atât de legităţile interne de dezvoltare ale știinţei, precum și de către coraportul dintre știinţă și societate, care au condiţionat sporirea eficienţei cercetărilor știinţifice, accelerarea aplicării realizărilor știinţifice în practică.
Description: Referințe bibliografice: p. 184 (10 titl.). Coordonator de ediție: Alexandru Stratan, mem. cor. al AȘM, dr.hab.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1517
ISBN: 978-9975-3486-5-2
Appears in Collections:Despre INCE

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INCE_75_ani.pdf5.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.