Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1488
Title: Integrarea pe piața muncii a unor categorii de persoane în situații de risc
Authors: Cotelnic, Valentina
Keywords: forţă de muncă
ocupare
șomaj
persoane defavorizate
locuri vacante
labor force
employment
unemployment
disadvantaged people
vacancies
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: COTELNIC, Valentina. Integrarea pe piața muncii a unor categorii de persoane în situații de risc. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate. Sesiunea ştiinţifică: “Transformări demografice şi priorităţi de politici” : conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, ediția a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chişinău. Chişinău, 2018, pp. 196-203. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Abstract: În acest articol este analizată una din problemele stringente ce persistă în ultimii ani în Republica Moldova, cum ar fi: relațiile populației economic active şi piaţa forței de muncă. Concomitent, a fost efectuată evaluarea nivelului de ocupare a categoriilor de persoane în situație de risc, a obstacolelor ce fac dificilă ameliorarea situației pe piața muncii, necorelarea locurilor vacante cu numărul de şomeri existenți, politicile orientate către soluționarea problemelor persoanelor defavorizate, integrarea și incluziunea lor în societate, precum și mecanismele de protecție a lor. Cercetarea a arătat că este necesar de urgentat implementarea Observatorului Pieței Muncii; elaborarea prognozelor viabile privind cererea și oferta forței de muncă pentru înlăturarea dezechilibrului dintre cererea și oferta forței de muncă calificată, precum și neadmiterea oricărei forme de discriminare la angajarea în câmpul muncii a persoanelor în situație de risc etc.
In this article it is analysed one of the acute problems persisting in the recent years in Moldova, such as: the relation between the economic active population and the labor market. It was done the evaluation of the level of population employment of persons in situation of risk, of the barriers that make it difficult to relieve the situation on the labor market, the non-correlation between vacancies with the number of unemployed people, the policies geared towards solving the integration of disadvantaged persons and their inclusion in society, as well as mechanisms for their protection. The research has shown that it is necessary to accelerate the implementation of the Labor Market Observatory; the elaboration of viable forecasts of demand and supply work force for the elimination of the imbalance between supply and demand of skilled labor, as well as the prevention of any form of discrimination in the employment of individuals in risky situations etc.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Referinţe bibliografice: p. 203 (5 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1488
ISBN: 978-9975-3272-2-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INTEGRAREA_PE_PIATA_MUNCII_A_UNOR_CATEGORII_DE_PERSOANE.pdf903.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.