Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1479
Title: Reintegrarea în câmpul muncii a mamelor cu copii de vârstă preșcolară
Authors: Chistruga-Sinchevici, Inga
Bargan, Natalia
Keywords: copii
familie
piața muncii
reconciliere
viață profesională
child
family
labor market
reconciliation
professional life
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: CHISTRUGA-SÎNCHEVICI, Inga, BARGAN, Natalia. Reintegrarea în câmpul muncii a mamelor cu copii de vârstă preșcolară. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate. Sesiunea ştiinţifică: “Transformări demografice şi priorităţi de politici” : conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, ediția a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chişinău. Chişinău. 2018, pp. 180-188. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Abstract: Echilibrul muncă-viaţă personală reprezintă un factor important al calităţii vieţii şi al muncii. Însă într-o societate plină de responsabilități și angajamente este destul de dificil de a menține un echilibru între viața profesională și cea familială. Articolul este elaborat în baza studiului sociologic ”Părinții între necesitatea de a munci și responsabilitățile familiale” efectuat în perioada august-octombrie 2018 de către Centrul de Cercetări Demografice al INCE, în cadrul căruia au fost realizate 20 de interviuri sociologice cu mame cu copii de vârstă preșcolară (până la 6 ani). S-a stabilit că durata pauzei de îngrijire a copilului este influențată de intențiile profesionale ale femeii, oportunitățile profesionale, necesitățile de a contribui în venitul familiei și starea de sănătate a copilului. Factori importanți pentru obţinerea echilibrului dintre muncă şi viaţă personală sunt calitatea serviciilor instituțiilor preșcolare și programele de muncă flexibile. Studiul a evidențiat însă problema rigidității pieței muncii și slăbiciunea serviciilor de îngrijire a copiilor, ceea ce face dificilă dezvoltarea unui echilibru sănătos între viața personală și cea profesională. Responsabilitatea echilibrului muncă – familie nu ar trebui să cadă în totalitate pe umerii părinților, fiindcă aceasta depinde nu doar de indivizi, ci şi de insitituţiile de protecție socială şi de angajatori.
The work-life balance is an important factor in life and work quality. However, in a society full of responsibilities and commitments, it is quite difficult to maintain a balance between work and family life. The article is based on the sociological study "Parents between working need and family responsibilities" done between AugustOctober 2018, by the Centre for Demographic Research of NIER, within were made 20 sociological interviews with mothers with pre-school children (up to 6 years). It was established that the duration pause of the childcare period is influenced by women's professional intentions, professional opportunities, the need to contribute to family income and the health of the child. Important factors of achieving the balance between work and personal life are the quality of services provided by preschool institutions and flexible work programs. However, the study highlighted the rigidity of the labour market and the weakness of childcare services, which makes it difficult to develop a healthy balance between personal and professional life. The responsibility for work-life balance should not fall entirely on the individual's shoulders because it depends not only on individuals but also on social protection institutions and employers.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Referinţe bibliografice: p. 188 (10 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1479
ISBN: 978-9975-3272-2-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
REINTEGRAREA_IN_CAMPUL_MUNCII_A_MAMELOR_CU_COPII_DE_VARSTA.pdf925.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.