Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1459
Title: Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independența: provocari principale și politici necesare
Authors: 
Gagauz, Olga
Buciuceanu-Vrabie, Mariana
Pahomii, Irina
Stirba, Vitalie
Tabac, Tatiana
Grigoras, Ecaterina
Keywords: dinamica demografica
prognoza demografica
Republica Moldova
populatie
independenta
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Centrul de Cercetări Demografice
Issue Date: 2021
Publisher: INCE
Citation: GAGAUZ, Olga, BUCIUCEANU-VRABIE, Mariana, PAHOMII, Irina, ȘTIRBA, Vitalie, TABAC, Tatiana, GRIGORAȘ, Ecaterina. Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independența: provocari principale și politici necesare. Chișinău, 2021. 168 p. ISBN 978-9975-89-249-0. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.ccd.2021.978-9975-89-248-3
Abstract: Dinamica numărului și a structurii pe vârste a populației prezintă unul din factorii importanți în dezvoltarea socioeconomică a Republicii Moldova. Pe parcursul a trei decenii dupa obținerea independenței, evoluția populației țării a cunoscut schimbări semnificative, preponderent cu caracter negativ, printre care scaderea natalității, emigrația în masă și menținerea nivelului înalt al mortalității au determinat o schimbare fără precedent a contextului demografic al țării, având implicații multiple asupra perspectivelor de dezvoltare socioeconomică și a securității naționale. În pofida faptului că problemele demografice sunt în atenția guvernului, totuși, măsurile intreprinse sunt fragmentate, deseori lipsite de o viziune integră și cu o speranță nejustificată ca ameliorarea situației socioeconomice ar putea imediat să aducă schimbări demografice pozitive. Provocările demografice cu care se confruntă Republica Moldova nu sunt unice în Europa de Est, însă migrația în masă și îmbătrânirea demografică rapidă le face mai pronunțate, criza demografică devenînd tot mai complexă și mai dificil de rezolvat. Evident că pandemia Covid-19 a exacerat situația. Scăderea naturală s-a accentuat, pe când emigrația nu a diminuat. Cel mai probabil, ecoul pandemiei vine cu repercusiuni multiple nu doar pentru sănătatea populației, dar și pentru societate în general. Pandemia COVID-19 a schimbat radical relațiile populației cu locurile în care aceasta trăiește, studiază și muncește. Trebuie să ne asigurăm ca digitalizarea și beneficiile pe care le aduce vor contribui, de asemenea, la reducerea unor decalaje între generații și localități, la contracararea scăderii economice și demografice prin consolidarea interconexiunilor între educație, piața muncii și tehnologii inovaționale. În acest context, în domeniul populației este necesară o strategie complexă și de lungă durată, ca o parte integrantă a strategiei de dezvoltare socioeconomică, adaptată continuu la schimbările în dinamica demografică și bazată pe date statistice fiabile și cercetări demografice aprofundate.
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/noutci/1399-populacia-republicii-moldova-la-30-de-ani-de-independenc-provocri-principale-i-politici-necesare.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1459
ISBN: 978-9975-89-249-0
Appears in Collections:Monografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Populația_Republicii_Moldova_la_30_de_ani_de_independent.pdf7.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.