Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1417
Title: Management comercial : Culegere de probleme, teste, studii de caz
Authors: Perciun, Rodica
Oleiniuc, Maria
Garbuz, Veronica
Keywords: management comercial
culegere de probleme
teste
studii de caz
Issue Date: 2021
Publisher: INCE
Citation: PERCIUN, Rodica, OLEINIUC, Maria, GARBUZ, Veronica. Management comercial : Culegere de probleme, teste, studii de caz. Chișinău : INCE, 2021. 113 p. ISBN 978-9975-3486-8-3.
Abstract: Culegere de probleme, teste, studii de caz la cursul universitar „Management comercial a fost scrisa de autori cu scopul de a asigura un instrumentar practic pentru toți cei care sunt interesați de particularitațile activitații comerciale desfașurate de intreprinderi pe piețele locale, naționale și internaționale. Deși aparent sunt simple, relațiile comerciale sunt de cele mai dese ori deosebit de complexe, iata de ce abordarea problemelor de management commercial a fost divizata in patru compartimente, fiind o completare a aspectelor teoretice descrise in manualul intitulat „Management comercial” elaborat de autorii nominalizați.
Description: Referinte bibliogr.: p. 112 (14 tit.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1417
ISBN: 978-9975-3486-8-3
Appears in Collections:Ghiduri metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_comercial_culegere_de_probleme.pdf973.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.