Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1355
Title: Proiectarea serviciilor de bibliotecă la necesitățile de informare ale utilizatorilor BRTȘ
Authors: Tulgara, Tatiana
Jitari, Evelina
Keywords: Biblioteca Republicana Tehnico-Stiintifica
servicii de biblioteca
servicii traditionale
resurse informationale
servicii de referinta si bibliografice
Republican Technical-Scientific Library
library services
traditional services
information resources
reference and bibliographic services
Issue Date: 2020
Publisher: INCE
Citation: TULGARA, Tatiana, JITARI, Evelina. Proiectarea serviciilor de bibliotecă la necesitățile de informare ale utilizatorilor BRTȘ. In: Dalinițchi, Nionila, Catana, Angelina, Gorceag, Silvia, Zasmenco, Tamara, Jitari, Evelina, Lupu, Elena, Popovici, Maria. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică: tradiția trecutului la cerința viitorului : 50 de ani de activitate : Monografie bibliografică. Institutul Național de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Stiințifică. Chișinău, 2020, pp. 42-45. ISBN 978-9975-3463-4-4.
Abstract: Articolul ofera informații despre serviciile oferite de BRTȘ. Biblioteca asigura utilizarea eficienta si in bune conditii a resurselor informationale, acumulate pe parcursul mai multor ani, prin oferirea si prestarea unui spectru larg si divers de produse si servicii informationale de inalta calitate si la un nivel operativ si optim utilizatorilor sai. BRTȘ este in continua cautare de servicii și forme noi pentru cercetatorii și utilizatorii sai.
The article provides information about the services offered by BRTȘ. The library ensures the efficient and good use of information resources, accumulated over several years, by offering and providing a wide and diverse range of information products and services of high quality and at an operational and optimal level to its users. BRTȘ is constantly looking for new services and forms for its researchers and users.
Description: Text : lb. rom. Rezumat: lb. rom., engl. Referințe bibliografice: p. 45 (5 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1355
ISBN: 978-9975-3463-4-4
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proiectarea_serviciilor_de_biblioteca_la_necesitatile_de_informare_ale_utilizatorilor_BRTS.pdf451.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.