Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1354
Title: Asistența informational-bibliografică – factor al succesului și competitivitații
Authors: Catana, Angelina
Dalinitchi, Nionila
Keywords: asistenta informationala
sistem informational
instrumente informationale
baze de date
lucrari bibliografice
servicii de referinte
livrarea electronica de documente
diseminare selectiva a informatiilor
information assistance
information system
information tools
databases
bibliographic works
reference services
electronic document delivery
selective dissemination of information
Issue Date: 2020
Publisher: INCE
Citation: CATANA, Angelina, DALINIȚCHI, Nionila. Asistența informational-bibliografică – factor al succesului și competitivitații. In: Dalinițchi, Nionila, Catana, Angelina, Gorceag, Silvia, Zasmenco, Tamara, Jitari, Evelina, Lupu, Elena, Popovici, Maria. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică: tradiția trecutului la cerința viitorului : 50 de ani de activitate : Monografie bibliografică. Institutul Național de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Stiințifică. Chișinău, 2020, pp. 35-41. ISBN 978-9975-3463-4-4.
Abstract: Scopul articolului este de a sublinia importanța, extinderea și modernizarea continua a serviciilor de informare și documentare a secției Informare Bibliografica a Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice pe parcursul a cinci decenii. Se definesc obiectivele și misiunea in concordanta cu schimbarile intervenite in societate. Secția are drept scop orientarea utilizatorului in procesul de cautare și regasire a informației prin intermediul instrumentelor bibliografice și de referința, dezvoltate și actualizate. Serviciile informațional-bibliografice sunt orientate spre sustinerea informationala a proceselor de cercetare, educație, dezvoltare și inovare.
The purpose of the article is to emphasize the importance, expansion and continuous modernization of the information and documentation services of the Bibliographic Information section of the Republican Technical-Scientific Library over five decades. Objectives and mission are defined in accordance with changes in society. The section aims to guide the user in the process of searching and retrieving information through bibliographic and reference tools, developed and updated. The information-bibliographic services are oriented towards the informational support of the research, education, development and innovation processes.
Description: Referințe bibliografice: p. 41 (8 titl.). Text : lb. rom. Rezumat: lb. rom., engl.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1354
ISSN: 978-9975-3463-4-4
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Asistenta_ informational-bibliografica.pdf379.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.